Zarządzenie Nr 38/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Wykonanie sali obsługi petentów w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7".
Załączniki
Zarządzenie Nr 38/2008.pdf   195.880 KB

Zarządzenie Nr 37/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru agregatu prądotwórczego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 37/2008.pdf   187.180 KB

Zarządzenie Nr 36/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie: powołania komisji do przejęcia nieruchomości zabudowanej dz. nr 118/10 w Orońsku.
Załączniki
Zarządzenie Nr 36/2008.pdf   118.468 KB

Zarządzenie Nr 35/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za przepracowaną sobotę.
Załączniki
Zarządzenie Nr 35/2008.pdf   106.610 KB

Zarządzenie Nr 34/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót wykonanych częściowo w ramach zadania pn. "Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu utworzenia Klubu Pracy i pomieszczeń dla potrzeb doradztwa i pośrednictwa pracy oraz udzielania dotacji dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców zgodnie z nowymi standardami i wymogami dotyczącymi działalności urzędów pracy".
Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2008.pdf   256.553 KB

Zarządzenie Nr 33/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 grudnia 2008 r.

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2008.pdf   156.780 KB

Zarządzenie Nr 32/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie: powołania Zespołu do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2008.pdf   219.472 KB

Zarządzenie Nr 31/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót termomodernizacyjnych dachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2008.pdf   264.105 KB

Zarządzenie Nr 30/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia limitów kwotowych za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, przekroczenie których spowoduje obowiązek ponoszenia kosztów ze środków własnych użytkowników.
Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2008.pdf   212.191 KB

Zarządzenie Nr 29/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2008.pdf   181.369 KB

Zarządzenie Nr 28/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie: powołania Zespołu do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2008.pdf   201.357 KB

Zarządzenie Nr 27/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 października 2008 r.

w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej przekazanego w użytkowanie Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szydłowcu przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2008.pdf   300.055 KB

Zarządzenie Nr 26/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 października 2008 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2008.pdf   126.694 KB

Zarządzenie Nr 25/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 września 2008 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji Zadań Inwestycyjno-Remontowych przewidzianych do realizacji przez powiat szydłowiecki w latach 2008-2010.
Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2008.pdf   112.132 KB

Zarządzenie Nr 24/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 sierpnia 2008 r.

w sprawie: protokolarnego przekazania mienia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Skałka" w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2008.pdf   221.003 KB

Zarządzenie Nr 23/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie: gospodarki kasowej i obowiązków kasjera.
Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2008.pdf   140.312 KB

Zarządzenie Nr 22/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie: polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2008.pdf   265.575 KB

Zarządzenie Nr 21/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Skałka” w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2008.pdf   215.839 KB

Zarządzenie Nr 20/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie: zmiany do zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2008.pdf   133.612 KB

Zarządzenie Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2008.pdf   91.002 KB

Zarządzenie Nr 18/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2008.pdf   225.624 KB

Zarządzenie Nr 17/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2008.pdf   82.003 KB
Załącznik.pdf   108.670 KB

Zarządzenie Nr 16/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok szkolny 2008/2009.
Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2008.pdf   85.611 KB

Zarządzenie Nr 15/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w 2008 roku".
Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2008.pdf   109.300 KB
Załącznik.pdf   100.658 KB

Zarządzenie Nr 14/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych i niużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2008.pdf   118.609 KB

Zarządzenie Nr 13/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2008.pdf   116.483 KB

Zarządzenie Nr 12/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 6/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2008.pdf   108.157 KB

Zarządzenie Nr 11/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2008.pdf   96.093 KB

Zarządzenie Nr 10/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia zasad opracowania i opiniowania arkuszy organizacji pracy publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok szkolny 2008 / 2009.
Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2008.pdf   128.434 KB

Zarządzenie Nr 9/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót remontowych pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2008.pdf   87.695 KB

Zarządzenie Nr 8/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2008.pdf   97.130 KB

Zarządzenie Nr 7/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2008.pdf   95.987 KB

Zarządzenie Nr 6/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2008.pdf   118.063 KB

Zarządzenie Nr 5/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2008.pdf   108.912 KB

Zarządzenie Nr 4/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 lutego 2008 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2008.pdf   96.874 KB

Zarządzenie Nr 3/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji Zadań Inwestycyjno-Remontowych przewidzianych do realizacji przez powiat szydłowiecki w latach 2008 - 2010.
Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2008.pdf   104.319 KB

Zarządzenie Nr 2/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 stycznia 2008 r.

w sprawie: powołania Komisji weryfikacyjnej na kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2008.pdf   95.214 KB

Zarządzenie Nr 1/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 stycznia 2008 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2008.pdf   95.472 KB