Uchwała Nr XVI/78/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: stanu prac przygotowawczych, co do przebiegu i lokalizacji drogi ekspresowej (S7) przez teren powiatu szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XVI/78/2008.pdf   86.712 KB
Załącznik Nr 1.pdf   79.710 KB

Uchwała Nr XVI/77/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XVI/77/2008.pdf   88.853 KB
Załącznik Nr 1.pdf   100.218 KB

Uchwała Nr XVI/76/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2008 r.
Załączniki
Uchwała Nr XVI/76/2008.pdf   155.830 KB
Załącznik Nr 1.pdf   68.455 KB
Załącznik Nr 2.pdf   190.762 KB
Załącznik Nr 2a.pdf   90.520 KB
Załącznik Nr 3.pdf   118.020 KB
Załącznik Nr 4.pdf   63.269 KB
Załącznik Nr 5.pdf   55.080 KB
Załącznik Nr 6.pdf   106.483 KB
Załącznik Nr 7.pdf   112.016 KB
Załącznik Nr 8.pdf   68.925 KB

Uchwała Nr XVI/75/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XVI/75/2008.pdf   92.120 KB

Uchwała Nr XVI/74/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Uchwała Nr XVI/74/2008.pdf   95.277 KB

Uchwała Nr XVI/73/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: zwiększenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XVI/73/2008.pdf   88.596 KB
Załącznik Nr 1.pdf   76.038 KB

Uchwała Nr XVI/72/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XVI/72/2008.pdf   87.336 KB
Załącznik Nr 1.pdf   89.794 KB
Załącznik Nr 2.pdf   90.979 KB
Załącznik Nr 3.pdf   88.913 KB

Uchwała Nr XV/71/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 stycznia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2008 r.
Załączniki
Uchwała Nr XV/71/2008.pdf   120.176 KB
Załącznik Nr 1.pdf   186.813 KB
Załącznik Nr 1a.pdf   89.376 KB
Załącznik Nr 2.pdf   95.549 KB
Załącznik Nr 3.pdf   62.410 KB