Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
Załączniki
Uchwała Nr XX/110/2008.pdf   87.777 KB

Uchwała Nr XX/109/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
Załączniki
Uchwała Nr XX/109/2008.pdf   88.854 KB

Uchwała Nr XX/108/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki
Uchwała Nr XX/108/2008.pdf   85.300 KB

Uchwała Nr XX/107/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2008 r.
Załączniki
Uchwała Nr XX/107/2008.pdf   166.514 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.005 MB
Załącznik Nr 1a.pdf   1.358 MB
Załącznik Nr 2.pdf   375.578 KB
Załącznik Nr 3.pdf   358.960 KB
Załącznik Nr 4.pdf   466.989 KB
Załącznik Nr 5.pdf   150.622 KB
Załącznik Nr 6.pdf   741.650 KB

Uchwała Nr XX/106/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego do 2020 roku.
Załączniki
Uchwała Nr XX/106/2008.pdf   82.716 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1,001.626 KB

Uchwała Nr XX/105/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XX/105/2008.pdf   95.786 KB

Uchwała Nr XX/104/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zwiększenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/104/2008.pdf   86.791 KB
Załącznik Nr 1.pdf   36.643 KB

Uchwała Nr XX/103/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników administracji i obsługi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu nowej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/103/2008.pdf   86.503 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.220 KB

Uchwała Nr XX/102/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowego “Skałka” w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/102/2008.pdf   95.029 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.928 KB

Uchwała Nr XX/101/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu nowej kwoty najniższego wynagradzania zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/101/2008.pdf   94.879 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.504 KB

Uchwała Nr XX/100/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu nie będących nauczycielami kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu, określonych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Załączniki
Uchwała Nr XX/100/2008.pdf   88.430 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.568 KB

Uchwała Nr XX/99/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu nowej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/99/2008.pdf   95.620 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.782 KB

Uchwała Nr XX/98/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/98/2008.pdf   95.691 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.364 KB

Uchwała Nr XX/97/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie : zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/97/2008.pdf   87.243 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.375 KB

Uchwała Nr XX/96/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach nowej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/96/2008.pdf   88.862 KB
Załącznik Nr 1.pdf   83.308 KB

Uchwała Nr XX/95/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka” w Szydłowcu w Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XX/95/2008.pdf   100.469 KB

Uchwała Nr XIX/94/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2008 r.
Załączniki
Uchwała Nr XIX/94/2008.pdf   128.933 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.833 MB
Załącznik Nr 1a.pdf   1.318 MB
Załącznik Nr 2.pdf   271.954 KB
Załącznik Nr 3.pdf   435.108 KB

Uchwała Nr XIX/93/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2008 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załączniki
Uchwała Nr XIX/93/2008.pdf   89.500 KB

Uchwała Nr XVIII/92/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2008 r.
Załączniki
Uchwała Nr XVIII/92/2008.pdf   145.187 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.232 MB
Załącznik Nr 1a.pdf   1.320 MB
Załącznik Nr 2.pdf   286.734 KB
Załącznik Nr 3.pdf   475.587 KB
Załącznik Nr 4.pdf   171.696 KB

Uchwała Nr XVIII/91/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XVIII/91/2008.pdf   88.033 KB

Uchwała Nr XVIII/90/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie: przedłużenia umowy wydzierżawienia lokalu.
Załączniki
Uchwała Nr XVIII/90/2008.pdf   86.525 KB

Uchwała Nr XVIII/89/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szydłowcu za 2007 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XVIII/89/2008.pdf   83.785 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.207 MB

Uchwała Nr XVIII/88/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XVIII/88/2008.pdf   83.976 KB

Uchwała Nr XVII/87/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XVII/87/2008.pdf   86.801 KB
Załącznik Nr 1.pdf   99.877 KB

Uchwała Nr XVII/86/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia herbu i flagi Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/86/2008.pdf   88.138 KB
Załącznik Nr 1.pdf   20.522 KB
Załącznik Nr 2.pdf   360.573 KB
Załącznik Nr 3.pdf   183.771 KB

Uchwała Nr XVII/85/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Powiatu Szydłowieckiego na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XVII/85/2008.pdf   83.548 KB
Załącznik Nr 1.pdf   111.952 KB

Uchwała Nr XVII/84/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XVII/84/2008.pdf   86.734 KB

Uchwała Nr XVII/83/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie: sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Załączniki
Uchwała Nr XVII/83/2008.pdf   97.072 KB
Załącznik Nr 1.pdf   50.808 KB

Uchwała Nr XVII/82/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie: założenia I Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowcu na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o dwuletnim cyklu kształcenia.
Załączniki
Uchwała Nr XVII/82/2008.pdf   88.731 KB
Załącznik Nr 1.pdf   76.872 KB
Załącznik Nr 2.pdf   170.981 KB

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie: określenia zasad korzystania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osoby niebędące nauczycielami lub pracownikami szkoły ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Uchwała Nr XVII/81/2008.pdf   95.120 KB

Uchwała Nr XVII/80/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie zamiaru włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka” w Szydłowcu w Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XVII/80/2008.pdf   85.249 KB

Uchwała Nr XVII/79/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XVII/79/2008.pdf   95.346 KB