Uchwała Nr XXVI/139/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2008.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/139/2008.pdf   121.070 KB
Załącznik Nr 1.pdf   78.313 KB
Załącznik Nr 2.pdf   79.260 KB
Załącznik Nr 3.pdf   95.215 KB
Załącznik Nr 4.pdf   122.755 KB
Załącznik Nr 5.pdf   68.903 KB
Załącznik Nr 6.pdf   62.956 KB
Załącznik Nr 7.pdf   93.585 KB

Uchwała Nr XXVI/138/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2009 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/138/2008.pdf   103.240 KB
Załącznik Nr 1.pdf   87.674 KB
Załącznik Nr 2.pdf   89.650 KB
Załącznik Nr 3.pdf   88.761 KB

Uchwała Nr XXVI/137/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2009 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/137/2008.pdf   103.033 KB
Załącznik.pdf   84.044 KB

Uchwała Nr XXVI/136/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2009 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/136/2008.pdf   101.880 KB
Załącznik.pdf   89.487 KB

Uchwała Nr XXVI/135/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: budżetu powiatu szydłowieckiego na 2009 rok.

Uchwała Nr XXV/134/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: planowanych zmian organizacyjnych Sądów Rejonowych.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/134/2008.pdf   85.364 KB
Załącznik.pdf   80.482 KB

Uchwała Nr XXV/133/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/133/2008.pdf   95.696 KB
Załącznik.pdf   99.742 KB

Uchwała Nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2008.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/132/2008.pdf   98.183 KB
Załącznik Nr 1.pdf   77.788 KB
Załącznik Nr 2.pdf   89.909 KB
Załącznik Nr 3.pdf   1.337 MB
Załącznik Nr 4.pdf   66.914 KB
Załącznik Nr 5.pdf   627.152 KB
Załącznik Nr 6.pdf   1.598 MB
Załącznik Nr 7.pdf   399.199 KB
Załącznik Nr 8.pdf   180.973 KB
Załącznik Nr 9.pdf   68.441 KB
Załącznik Nr 10.pdf   114.633 KB

Uchwała Nr XXV/131/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/131/2008.pdf   91.363 KB
Załącznik Nr 1.pdf   92.305 KB

Uchwała Nr XXV/130/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2009 r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/130/2008.pdf   109.442 KB

Uchwała Nr XXV/129/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/129/2008.pdf   86.512 KB
Załącznik.pdf   122.054 KB

Uchwała Nr XXV/128/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2013.

Uchwała Nr XXV/127/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Uchwała Nr XXV/126/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.

Uchwała Nr XXIV/125/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/125/2008.pdf   99.406 KB

Uchwała Nr XXIII/124/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXIII/124/2008.pdf   98.282 KB
Załącznik Nr 1.pdf   126.850 KB

Uchwała Nr XXIII/123/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2008.
Załączniki
Uchwała Nr XXIII/123/2008.pdf   263.827 KB
Załącznik Nr 1.pdf   72.365 KB
Załącznik Nr 2.pdf   76.011 KB
Załącznik Nr 3.pdf   1.015 MB
Załącznik Nr 4.pdf   122.557 KB
Załącznik Nr 5.pdf   1.064 MB
Załącznik Nr 6.pdf   63.375 KB

Uchwała Nr XXII/122/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Projektu systemowego nr KL/01540/08/7.1.2 p.n. „Inwestuję w lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Załączniki
Uchwała Nr XXII/122/2008.pdf   100.343 KB

Uchwała Nr XXII/121/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2008.

Uchwała Nr XXII/120/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXII/120/2008.pdf   92.797 KB

Uchwała Nr XXII/119/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej.
Załączniki
Uchwała Nr XXII/119/2008.pdf   94.536 KB

Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXV/152/2001 z dnia 13 czerwca 2001r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XXII/118/2008.pdf   89.537 KB
Załącznik Nr 1.pdf   105.141 KB

Uchwała Nr XXII/117/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXII/117/2008.pdf   92.394 KB
Załącznik Nr 1.pdf   99.208 KB