Zarządzenie Nr 49/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 49/2011.pdf   381.466 KB

Zarządzenie Nr 48/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 48/2009.pdf   219.739 KB

Zarządzenie Nr 47/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających na remoncie pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 47/2009.pdf   175.094 KB

Zarządzenie Nr 46/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót termomodernizacyjnych dachu i wymiany stolarki okiennej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 46/2009.pdf   169.675 KB

Zarządzenie Nr 45/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 45/2009.pdf   248.094 KB

Zarządzenie Nr 44/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 44/2009.pdf   256.138 KB

Zarządzenie Nr 43/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 43/2009.pdf   202.091 KB

Zarządzenie Nr 42/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 września 2009 r.

w sprawie: ustalania warunków oraz dokonywania zwrotu kosztów do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy przez pracowników starostwa powiatowego w Szydłowcu oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego w jazdach zamiejscowych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 42/2009.pdf   40.781 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.938 KB
Załącznik Nr 2.pdf   32.416 KB
Załącznik Nr 3.pdf   32.949 KB

Zarządzenie Nr 41/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 września 2009 r.

w sprawie: ustalenia warunków oraz dokonywania zwrotu kosztów do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy przez pracowników starostwa powiatowego w Szydłowcu oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego w jazdach lokalnych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 41/2009.pdf   39.745 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.546 KB
Załącznik Nr 2.pdf   36.582 KB

Zarządzenie Nr 40/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wola Lipienicka Mała gm. Jastrząb oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 252/18 o pow. 4.7100ha (KW 9546).

Załączniki
Zarządzenie Nr 40/2009.pdf   194.052 KB

Zarządzenie Nr 39/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu utworzenia Klubu Pracy i pomieszczeń dla potrzeb doradztwa i pośrednictwa pracy oraz udzielania dotacji dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców zgodnie z nowymi standardami i wymogami dotyczącymi działalności urzędów pracy".

Załączniki
Zarządzenie Nr 39/2009.pdf   286.155 KB

Zarządzenie Nr 38/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.

Załączniki
Zarządzenie Nr 38/2009.pdf   28.629 KB

Zarządzenie Nr 37/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ustnego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa poło?onej w miejscowości Orłów gm.Jastrząb oznaczonej nr 33 o powierzchni 0.0900 ha.

Załączniki
Zarządzenie Nr 37/2009.pdf   32.760 KB

Zarządzenie Nr 36/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 lipca 2009 r.

w sprawie: ustalenia dnia 17 sierpnia 2009 i dnia 24 grudnia 2009 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 36/2009.pdf   203.065 KB

Zarządzenie Nr 35/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do przejęcia środków trwałych, środków trwałych w używaniu, kasy (ZS im. KOP w Szydłowcu) ze szkół i placówek oświatowych do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu z przeznaczeniem i na potrzeby nowo utworzonego wieloosobowego stanowiska pracy.

Załączniki
Zarządzenie Nr 35/2009.pdf   147.506 KB

Zarządzenie Nr 34/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 lipca 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania pn. „Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu - etap I - modernizacja budynku magazynowego”.

Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2009.pdf   33.773 KB

Zarządzenie Nr 33/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie: sporządzenia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2009.pdf   393.998 KB

Zarządzenie Nr 32/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2009.pdf   30.910 KB
Załącznik Nr 1.pdf   142.273 KB

Zarządzenie Nr 31/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2009.pdf   232.494 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.019 MB

Zarządzenie Nr 30/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2009.pdf   168.719 KB

Zarządzenie Nr 29/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników/dyrektorów i ich zastępców powiatowych jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Szydłowieckiemu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2009.pdf   389.442 KB

Zarządzenie Nr 28/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie 28/2009.pdf   80.247 KB
Załącznik.pdf   95.820 KB

Zarządzenie Nr 27/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie 27/2009.pdf   186.188 KB

Zarządzenie Nr 26/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie: kwalifikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu oraz jednostki organizacyjne powiatu.

Załączniki
Zarządzenie 26/2009.pdf   317.706 KB

Zarządzenie Nr 25/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 czerwca 2009 r.

w sprawie: kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym, oraz procedury postępowania w trakcie kontroli zewnętrznej.

Załączniki
Zarządzenie 25/2009.pdf   75.070 KB

Zarządzenie Nr 24/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny udatności upraw leślnych dokonanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Załączniki
Zarządzenie 24/2009.pdf   36.242 KB

Zarządzenie Nr 23/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki, na rok szkolny 2009/2010.

Załączniki
Zarządzenie 23/2009.pdf   106.939 KB

Zarządzenie Nr 22/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za przepracowaną sobotę.

Załączniki
Zarządzenie 22/2009.pdf   75.269 KB

Zarządzenie Nr 21/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów (kierowników) i ich zastępców powiatowych jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Szydłowieckiemu.

Załączniki
Zarządzenie 21/2009.pdf   188.163 KB

Zarządzenie Nr 20/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji Zadań Inwestycyjno-Remontowych przewidzianych do realizacji przez powiat szydłowiecki w latach 2008-2010.
Załączniki
Zarządzenie 20/2009.pdf   633.688 KB

Zarządzenie Nr 19/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w 2009 roku”.
Załączniki
Zarządzenie 19/2009.pdf   117.114 KB
Załącznik.pdf   113.864 KB

Zarządzenie Nr 18/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załączniki
Zarządzenie 18/2009.pdf   140.190 KB

Zarządzenie Nr 17/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie: powołania zespołu weryfikacyjnego ds. skutków podwyżek i średnich wynagrodzeń w roku 2009 dla nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Zarządzenie 17/2009.pdf   591.782 KB

Zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie: powołania Komendanta Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADiA) w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie 16/2009.pdf   147.089 KB

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie 15/2009.pdf   105.102 KB

Zarządzenie Nr 14/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie: ustalenia zasad opracowania i opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok szkolny 2009 / 2010.
Załączniki
Zarządzenie 14/2009.pdf   137.521 KB

Zarządzenie Nr 13/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do przekazania nieruchomości Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chlewiskach przez Powiat Szydłowiecki dla Gminy Chlewiska.
Załączniki
Zarządzenie 13/2009.pdf   108.720 KB

Zarządzenie Nr 12/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie 12/2009.pdf   115.789 KB

Zarządzenie Nr 11/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie 11/2009.pdf   103.001 KB

Zarządzenie Nr 10/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 marca 2009 r.

w sprawie: powołania zespołu do oceny stanu technicznego dachu na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie 10/2009.pdf   849.105 KB

Zarządzenie Nr 9/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.
Załączniki
Zarządzenie 9/2009.pdf   252.056 KB

Zarządzenie Nr 8/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie 8/2009.pdf   433.012 KB
Załącznik.pdf   149.608 KB

Zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie 7/2009.pdf   93.146 KB
Załącznik Nr 1.pdf   167.567 KB

Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie 6/2009.pdf   111.199 KB
Załączniki.pdf   92.915 KB

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do przejęcia dokumentacji, pieczęci i wyposażenia gabinetu Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Załączniki
Zarządzenie 5/2009.pdf   715.974 KB

Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 stycznia 2009 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.
Załączniki
Zarządzenie 4/2009.pdf   680.241 KB

Zarządzenie Nr 3/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2009 r.

w sprawie: powołania komisji do określenia stanu faktycznego użytkowania na zbiorniku wodnym w Chlewiskach dz. nr 962/23, 962/24, 962/25.
Załączniki
Zarządzenie 3/2009.pdf   418.927 KB

Zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2009.pdf   1.382 MB

Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 stycznia 2009 r.

w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek stałych oraz zaliczek jednorazowych pracownikom Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych powiatu, dla których obsługę finansowo – księgową wykonuje Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2009.pdf   84.803 KB