Uchwała Nr XXXIII/179/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Szydłowcu dotyczące ustalenia lokalizacji linii kolejowej Nr 8 Warszawa Okęcie - Radom - Kielce na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/179/2009.pdf   33.935 KB
Załącznik.pdf   24.874 KB

Uchwała Nr XXXIII/178/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/178/2009.pdf   236.772 KB
Załącznik Nr 1.pdf   24.089 KB
Załącznik Nr 2.pdf   32.370 KB
Załącznik Nr 3.pdf   29.782 KB
Załącznik Nr 4.pdf   58.113 KB
Załącznik Nr 5.pdf   42.981 KB
Załącznik Nr 6.pdf   21.515 KB
Załącznik Nr 7.pdf   22.709 KB
Załącznik Nr 8.pdf   14.175 KB
Załącznik Nr 9.pdf   26.341 KB

Uchwała Nr XXXIII/177/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 4002W Ostałówek - Krawara - Pawłów.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/177/2009.pdf   33.100 KB

Uchwała Nr XXXIII/176/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/176/2009.pdf   39.859 KB
Załącznik.pdf   36.946 KB

Uchwała Nr XXXII/175/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/175/2009.pdf   40.893 KB
Załącznik Nr 1.pdf   27.418 KB
Załącznik Nr 2.pdf   37.230 KB
Załącznik Nr 3.pdf   40.155 KB
Załącznik Nr 4.pdf   37.395 KB
Załącznik Nr 5.pdf   52.723 KB
Załącznik Nr 6.pdf   46.482 KB
Załącznik Nr 7.pdf   22.292 KB
Załącznik Nr 8.pdf   13.470 KB
Załącznik Nr 9.pdf   25.979 KB

Uchwała Nr XXXII/174/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Planu Finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/174/2009.pdf   35.493 KB
Załącznik.pdf   27.853 KB

Uchwała Nr XXXII/173/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Szydłowcu, w przedmiocie udzielenia poręczenia wekslowego z tytułu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/173/2009.pdf   34.620 KB

Uchwała Nr XXXII/172/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Projekt "Partnerstwo dla bezpieczeństwa- ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego".

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/172/2009.pdf   37.953 KB

Uchwała Nr XXXII/171/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do Partnerstwa z Powiatem Zwoleńskim, Powiatem Łosickim i Miastem na prawach Powiatu - Płockiem w ramach aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Projekt "Partnerstwo dla bezpieczeństwa- ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego".

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/171/2009.pdf   36.612 KB
Załącznik.pdf   1.120 MB

Uchwała Nr XXXII/170/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Szydłowiecki nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Orońsko przy ul. Radomskiej 19 gm. Orońsko oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/10 o pow.0.2000 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z KW Nr 22857 w drodze darowizny na własność.

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/170/2009.pdf   35.871 KB