Uchwała Nr XXXVI/200/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVI/200/2009.pdf   38.604 KB
Załącznik Nr 1.pdf   34.999 KB
Załącznik Nr 2.pdf   66.688 KB
Załącznik Nr 3.pdf   26.354 KB
Załącznik Nr 4.pdf   145.279 KB
Załącznik Nr 5.pdf   21.453 KB
Załącznik Nr 6.pdf   26.490 KB
Załącznik Nr 7.pdf   19.606 KB
Załącznik Nr 8.pdf   67.986 KB
Załącznik Nr 9.pdf   44.642 KB

Uchwała Nr XXXVI/199/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Powiatu Szydłowieckiego na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVI/199/2009.pdf   42.334 KB
Załącznik Nr 1.pdf   48.607 KB

Uchwała Nr XXXVI/198/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVI/198/2009.pdf   33.354 KB

Uchwała Nr XXXVI/197/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVI/197/2009.pdf   33.790 KB

Uchwała Nr XXXV/196/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Planu Finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/196/2009.pdf   35.004 KB
Załącznik.pdf   28.121 KB

Uchwała Nr XXXV/195/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/195/2009.pdf   32.143 KB
Załącznik.pdf   30.527 KB

Uchwała Nr XXXV/194/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/194/2009.pdf   39.900 KB
Załącznik Nr 1.pdf   32.867 KB
Załącznik Nr 2.pdf   58.496 KB
Załącznik Nr 3.pdf   39.579 KB
Załącznik Nr 4.pdf   44.889 KB
Załącznik Nr 5.pdf   43.414 KB
Załącznik Nr 6.pdf   23.066 KB
Załącznik Nr 7.pdf   26.552 KB
Załącznik Nr 8.pdf   19.268 KB
Załącznik Nr 9.pdf   72.245 KB

Uchwała Nr XXXV/193/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego".

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/193/2009.pdf   44.225 KB
Załącznik Nr 1.pdf   40.313 KB

Uchwała Nr XXXV/192/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacja Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Szydłowcu”

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/192/2009.pdf   38.604 KB

Uchwała Nr XXXV/191/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2010 r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/191/2009.pdf   46.254 KB

Uchwała Nr XXXV/190/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/190/2009.pdf   34.637 KB
Załącznik Nr 1.pdf   26.218 KB
Załącznik Nr 2.pdf   27.601 KB
Załącznik Nr 3.pdf   28.213 KB

Uchwała Nr XXXV/189/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/189/2009.pdf   33.901 KB
Załącznik.pdf   24.804 KB

Uchwała Nr XXXV/188/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/188/2009.pdf   34.503 KB
Załącznik.pdf   30.407 KB

Uchwała Nr XXXV/187/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu powiatu szydłowieckiego na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/187/2009.pdf   43.361 KB
Załącznik Nr 1.pdf   38.569 KB
Załącznik Nr 2.pdf   66.880 KB
Załącznik Nr 3.pdf   41.093 KB
Załącznik Nr 4.pdf   34.660 KB
Załącznik Nr 5.pdf   50.452 KB
Załącznik Nr 6.pdf   34.835 KB
Załącznik Nr 7.pdf   21.938 KB
Załącznik Nr 8.pdf   28.358 KB
Załącznik Nr 9.pdf   31.363 KB
Załącznik Nr 10.pdf   13.406 KB
Załącznik Nr 11.pdf   21.454 KB
Załącznik Nr 12.pdf   22.966 KB
Załącznik Nr 13.pdf   32.008 KB
Uzasadnienie.pdf   76.054 KB

Uchwała Nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/186/2009.pdf   33.480 KB
Załącznik.pdf   36.470 KB

Uchwała Nr XXXIV/185/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Planu Finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/185/2009.pdf   36.261 KB
Załącznik.pdf   28.097 KB

Uchwała Nr XXXIV/184/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: upoważniania Zarządu Powiatu w Szydłowcu do udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23, którego organem założycielskim jest Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/184/2009.pdf   36.428 KB

Uchwała Nr XXXIV/183/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/183/2009.pdf   41.323 KB
Załącznik Nr 1.pdf   22.925 KB
Załącznik Nr 2.pdf   33.041 KB
Załącznik Nr 3.pdf   29.472 KB
Załącznik Nr 4.pdf   36.170 KB
Załącznik Nr 5.pdf   22.337 KB
Załącznik Nr 6.pdf   40.919 KB
Załącznik Nr 7.pdf   13.329 KB
Załącznik Nr 8.pdf   22.083 KB
Załącznik Nr 9.pdf   23.439 KB
Załącznik Nr 10.pdf   26.232 KB

Uchwała Nr XXXIV/182/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIX/155/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/182/2009.pdf   37.000 KB

Uchwała Nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/181/2009.pdf   33.830 KB
Załącznik.pdf   56.680 KB

Uchwała Nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/180/2009.pdf   36.857 KB