Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji Zadań Inwestycyjno-Remontowych przewidzianych do realizacji przez powiat szydłowiecki w 2011 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2010.pdf   90.093 KB

Zarządzenie Nr 24/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: szczegółowego podziału zadań pomiędzy Wicestarostą a Starostą.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2010.pdf   342.961 KB

Zarządzenie Nr 23/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2010.pdf   247.818 KB

Zarządzenie Nr 22/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2010.pdf   251.794 KB

Zarządzenie Nr 21/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Orońsko przy ulicy Radomskiej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/10 o pow. 0.2000 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa (KW Nr 22857) na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2010.pdf   221.474 KB

Zarządzenie Nr 20/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2010 r. wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2010.pdf   177.072 KB

Zarządzenie Nr 19/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2010.pdf   321.394 KB

Zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2010.pdf   281.918 KB

Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2010.pdf   214.084 KB

Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 października 2010 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2010.pdf   280.741 KB

Zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 lipca 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Orońsko gm. Orońsko oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 755/2 o powierzchni 1,0900 ha.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2010.pdf   239.807 KB

Zarządzenie Nr 14/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 09 lipca 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego”.

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2010.pdf   267.331 KB

Zarządzenie Nr 13/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót wykonanych częściowo w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego”.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2010.pdf   247.934 KB

Zarządzenie Nr 12/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2010.pdf   262.901 KB
Załącznik.pdf   819.532 KB

Zarządzenie Nr 11/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do przekazania środków trwałych, środków trwałych w używaniu, kasy (ZS im. KOP w Szydłowcu) z wieloosobowego stanowiska pracy ds. obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych Starostwa Powiatowego w Szydłowcu do szkół i placówek oświatowych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2010.pdf   214.498 KB

Zarządzenie Nr 10/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie : zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki, na rok szkolny 2010/2011.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2010.pdf   195.941 KB

Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2010.pdf   244.767 KB

Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie: dokonania inwentaryzacji zaawansowania prac przy "Budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 4004W w miejscowości Chlewiska realizowanej w ramach umowy o zamówienie publiczne Nr PR-343-25/2009 z dnia 20.10.2009r. i Aneksu Nr 1 z dnia 24.11.2009r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2010.pdf   250.281 KB

Zarządzenie Nr 7/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2010.pdf   234.595 KB

Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru robót wykonanych częściowo w ramach zadania pn. "Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu - budowa boiska wielofunkcyjnego".

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2010.pdf   258.873 KB

Zarządzenie Nr 5/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2010.pdf   254.873 KB

Zarządzenie Nr 4/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia dnia 04 czerwca 2010 r. wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2010.pdf   180.249 KB

Zarządzenie Nr 3/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie: ustalenia zasad opracowania i opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok szkolny 2010/2011.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2010.pdf   68.621 KB

Zarządzenie Nr 2/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2010   139.615 KB

Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 stycznia 2010 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2010   186.255 KB