Uchwała Nr XXXIX/216/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmian planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/216/2010.pdf   35.090 KB
Załącznik.pdf   39.532 KB

Uchwała Nr XXXIX/215/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/215/2010.pdf   195.000 KB
Załącznik Nr 1.pdf   393.228 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1,001.756 KB
Załącznik Nr 3.pdf   629.480 KB
Załącznik Nr 4.pdf   891.391 KB
Załącznik Nr 5.pdf   63.521 KB

Uchwała Nr XXXIX/214/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/214/2010.pdf   36.134 KB

Uchwała Nr XXXIX/213/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie likwidacji Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/213/2010.pdf   32.695 KB
Załącznik Nr 1.pdf   153.795 KB

Uchwała Nr XXXIX/212/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/212/2010.pdf   32.425 KB

Uchwała Nr XXXIX/211/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/211/2010.pdf   39.543 KB

Uchwała Nr XXXIX/210/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: ustanowienia sztandaru Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/210/2010.pdf   33.253 KB
Załącznik Nr 1.pdf   19.885 KB
Załącznik Nr 2.pdf   723.168 KB
Załącznik Nr 3.pdf   428.607 KB

Uchwała Nr XXXIX/209/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: nadania Ks. Biskupowi dr Wacławowi Depo tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego.”

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/209/2010.pdf   32.552 KB

Uchwała Nr XXXIX/208/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: nadania Pani Minister Ewie Kopacz tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego.”

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/208/2010.pdf   39.327 KB

Uchwała Nr XXXVIII/207/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVIII/207/2010.pdf   292.305 KB
Załącznik Nr 1.pdf   30.767 KB
Załącznik Nr 2.pdf   40.160 KB
Załącznik Nr 3.pdf   40.013 KB
Załącznik Nr 4.pdf   33.613 KB
Załącznik Nr 5.pdf   51.185 KB
Załącznik Nr 6.pdf   25.769 KB
Załącznik Nr 7.pdf   22.052 KB
Załącznik Nr 8.pdf   31.812 KB

Uchwała Nr XXXVIII/206/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVIII/206/2010.pdf   36.728 KB
Załącznik.pdf   39.684 KB

Uchwała Nr XXXVIII/205/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie: Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu szydłowieckiego (aktualizacja).

Uchwała Nr XXXVII/204/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2010.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/204/2010.pdf   38.930 KB
Załącznik Nr 1.pdf   24.759 KB
Załącznik Nr 2.pdf   33.229 KB
Załącznik Nr 3.pdf   27.939 KB
Załącznik Nr 4.pdf   333.011 KB
Załącznik Nr 5.pdf   51.218 KB
Załącznik Nr 6.pdf   22.040 KB

Uchwała Nr XXXVII/203/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz wniesienia wkładu własnego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/203/2010.pdf   48.299 KB
Załącznik Nr 1.pdf   48.964 KB

Uchwała Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie budżetu na rok 2010.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/202/2010.pdf   286.375 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.064 MB
Załącznik Nr 2.pdf   3.349 MB
Załącznik Nr 8.pdf   94.302 KB

Uchwała Nr XXXVII/201/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie: określenia trybu prac oraz procedury przygotowania projektu budżetu oraz procedury uchwalania budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/201/2010.pdf   33.023 KB
Załącznik Nr 1.pdf   33.290 KB
Załącznik Nr 2.pdf   29.204 KB