Uchwała Nr XLIV/250/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/250/2010.pdf   69.815 KB
Załącznik Nr 1.pdf   104.232 KB
Załącznik Nr 2.pdf   167.763 KB
Załącznik Nr 3.pdf   89.212 KB
Załącznik Nr 4.pdf   79.058 KB
Załącznik Nr 5.pdf   42.545 KB
Załącznik Nr 6.pdf   68.295 KB
Załącznik Nr 7.pdf   179.258 KB

Uchwała Nr XLIV/249/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/249/2010.pdf   49.640 KB
Załącznik.pdf   258.956 KB

Uchwała Nr XLIV/248/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011" pn. „Przebudowa drogi powiatowej Jabłonica- Pogroszyn- Chustki nr 3341W od km 0+00 do km 1+231,19”.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/248/2010.pdf   56.691 KB

Uchwała Nr XLIV/247/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji programu „Budowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie szydłowieckim”.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/247/2010.pdf   52.909 KB
Załącznik.pdf   1.778 MB

Uchwała Nr XLIII/246/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 września 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Załączniki
Uchwała Nr XLIII/246/2010.pdf   68.569 KB
Załącznik Nr 1.pdf   91.718 KB
Załącznik Nr 2.pdf   146.700 KB
Załącznik Nr 3.pdf   91.011 KB
Załącznik Nr 4.pdf   77.592 KB
Załącznik Nr 5.pdf   181.874 KB
Załącznik Nr 6.pdf   38.185 KB
Załącznik Nr 7.pdf   58.295 KB

Uchwała Nr XLIII/245/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 września 2010 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr XLIII/245/2010.pdf   58.621 KB