Uchwała Nr III/13/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: zajęcia stanowiska odnośnie projektu pn. „Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim w latach 2011-2014”.

Załączniki
Uchwała Nr III/13/2010.pdf   43.218 KB

Uchwała Nr III/12/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmian planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr III/12/2010.pdf   49.894 KB
Załącznik.pdf   50.984 KB

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Załączniki
Uchwała Nr III/11/2010.pdf   59.346 KB
Załącznik Nr 1.pdf   81.957 KB
Załącznik Nr 2.pdf   253.256 KB
Załącznik Nr 3.pdf   58.272 KB
Załącznik Nr 4.pdf   83.139 KB
Załącznik Nr 5.pdf   192.130 KB
Załącznik Nr 6.pdf   41.646 KB

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2011 rok.

Załączniki
Uchwała Nr III/10/2010.pdf   41.039 KB
Załącznik.pdf   52.148 KB

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Załączniki
Uchwała Nr III/9/2010.pdf   37.736 KB

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr III/8/2010.pdf   57.260 KB

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr II/7/2010.pdf   50.627 KB

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr II/6/2010.pdf   51.097 KB
Załącznik.pdf   30.879 KB

Uchwała Nr II/5/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr II/5/2010.pdf   39.359 KB

Uchwała Nr II/4/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr II/4/2010.pdf   38.761 KB

Uchwała Nr II/3/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr II/3/2010.pdf   37.861 KB

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr I/2/2010.pdf   37.711 KB

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr I/1/2010.pdf   37.970 KB

Uchwała Nr XLV/261/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/261/2010.pdf   77.325 KB
Załącznik Nr 1.pdf   139.317 KB
Załącznik Nr 2.pdf   282.399 KB
Załącznik Nr 3.pdf   97.971 KB
Załącznik Nr 4.pdf   78.296 KB
Załącznik Nr 5.pdf   41.901 KB
Załącznik Nr 6.pdf   100.756 KB
Załącznik Nr 7.pdf   177.748 KB
Załącznik Nr 8.pdf   34.686 KB

Uchwała Nr XLV/260/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/260/2010.pdf   88.170 KB

Uchwała Nr XLV/259/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/259/2010.pdf   49.884 KB
Załącznik Nr 1.pdf   99.178 KB

Uchwała Nr XLV/258/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizację przez Powiat Szydłowiecki projektu „Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/258/2010.pdf   52.549 KB

Uchwała Nr XLV/257/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiat Szydłowiecki/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu projektu „Równe szanse w życiu młodzieży” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/257/2010.pdf   57.343 KB

Uchwała Nr XLV/256/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizację przez Powiat Szydłowiecki/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu projektu „Wyższe kwalifikacje, równe szanse- nowe możliwości” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/256/2010.pdf   57.797 KB

Uchwała Nr XLV/255/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych i realizację przez Powiat Szydłowiecki/ Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną projektu „Spotkania szkoleniowo- warsztatowe na temat Wczesna pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie” złożonego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Oś IV Leader.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/255/2010.pdf   58.888 KB

Uchwała Nr XLV/254/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych i realizację przez Powiat Szydłowiecki projektu „Materiały promujące turystykę w Powiecie Szydłowieckim” złożonego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Oś IV Leader.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/254/2010.pdf   52.429 KB

Uchwała Nr XLV/253/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmian planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/253/2010.pdf   51.167 KB
Załącznik.pdf   63.270 KB

Uchwała Nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/252/2010.pdf   55.892 KB
Załącznik.pdf   381.068 KB

Uchwała Nr XLV/251/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/251/2010.pdf   44.809 KB
Załącznik.pdf   213.187 KB