Zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do dokonania oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Pana Karola Kopyckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 42/2011.pdf   206.953 KB

Zarządzenie Nr 41/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 41/2011.pdf   288.546 KB

Zarządzenie Nr 40/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu, powołanej Zarządzeniem Nr 11/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 marca 2009 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 40/2011.pdf   254.182 KB

Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie: powołania Zespołu do dokonania oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Pana Karola Kopyckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 39/2011.pdf   290.854 KB

Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 38/2011.pdf   69.146 KB

Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 37/2011.pdf   276.433 KB

Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 36/2011.pdf   261.477 KB

Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 35/2011.pdf   297.972 KB

Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: gospodarki kasowej i obowiązków kasjera.

Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2011.pdf   167.112 KB
Załącznik.pdf   162.844 KB

Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2011.pdf   607.894 KB

Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: powołania komisji do przejęcia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Orońsko przy ulicy Radomskiej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 755/1 o pow. 0,1600 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa (KW Nr RA1S/00024828/9) do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - tzw. "dróżniczówka".

Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2011.pdf   222.057 KB

Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Szydłowieckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2011.pdf   403.446 KB

Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2011.pdf   180.646 KB

Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 sierpnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2011.pdf   188.292 KB

Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 sierpnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu przyjmowania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 42/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 września 2009r. w sprawie: ustalania warunków oraz dokonywania zwrotu kosztów do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego w jazdach zamiejscowych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2011.pdf   283.286 KB

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu, powołanej Zarządzeniem Nr 11/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 marca 2009 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2011.pdf   158.097 KB

Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2011.pdf   270.163 KB

Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2011.pdf   131.787 KB
Załącznik.pdf   278.157 KB

Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie: organizacji akcji kurierskiej na terenie powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2011.pdf   76.148 KB

Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Starosty Szydłowieckiego stanowiącego ogniwo w Systemie Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2011.pdf   162.887 KB
Załącznik Nr 1.pdf   127.521 KB
Załącznik Nr 2.pdf   278.631 KB
Załącznik Nr 3.pdf   95.850 KB
Załącznik Nr 4.pdf   51.176 KB

Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Szydłowieckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2011.pdf   148.317 KB
Załącznik Nr 1.pdf   42.568 KB

Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2011.pdf   243.831 KB

Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki, na rok szkolny 2011/2012.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2011.pdf   184.732 KB

Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2011.pdf   249.015 KB

Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w 2011 roku”.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2011.pdf   187.013 KB
Załącznik.pdf   593.687 KB

Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2011 rok.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2011.pdf   144.338 KB
Załącznik.pdf   448.492 KB

Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2011.pdf   230.492 KB
Załącznik.pdf   588.260 KB

Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie: ustanowienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji danych zawartych w systemach informatycznych Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2011.pdf   305.704 KB

Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: organizacji szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki, w roku szkolnym 2011/2012.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2011.pdf   219.275 KB
Załącznik.pdf   2.062 MB

Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie: ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2011.pdf   200.609 KB

Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie: ustalenia organizacji czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2011.pdf   232.810 KB

Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2011.pdf   127.546 KB

Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie: utworzenia, określenia siedziby i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2011.pdf   240.510 KB

Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 marca 2011 r.

w sprawie: powołania komisji do przejęcia w użyczenie części nieruchomości Dz. nr 4199/1 w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2011.pdf   148.208 KB

Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 marca 2011 r.

w sprawie: powołania i określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2011.pdf   281.520 KB

Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie: powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2011.pdf   243.230 KB
Załącznik.pdf   130.603 KB

Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie: zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2011.pdf   552.694 KB

Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 stycznia 2011 r.

w sprawie: powołania komisji w celu ustalenia faktycznego zużycia paliwa przez samochód marki Skoda Octavia nr rej. WSZR 200.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2011.pdf   177.534 KB

Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2011.pdf   192.146 KB

Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 stycznia 2011 r.

w sprawie: wydanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2011.pdf   136.849 KB
Załącznik Nr 1.pdf   253.008 KB