Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/51/2011.pdf   75.634 KB
Załącznik Nr 1.pdf   60.279 KB
Załącznik Nr 2.pdf   166.279 KB
Załącznik Nr 3.pdf   102.146 KB
Załącznik Nr 4.pdf   77.127 KB

Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie na terenie powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/49/2011.pdf   50.714 KB
Załącznik Nr 1.pdf   26.590 KB
Załącznik Nr 2.pdf   30.783 KB

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/48/2011.pdf   62.978 KB

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/47/2011.pdf   58.602 KB

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/46/2011.pdf   50.063 KB

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 6 / 2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/45/2011.pdf   56.292 KB

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: obsadzenia mandatu radnego.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/44/2011.pdf   42.823 KB

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr VII/43/2011.pdf   59.788 KB
Załącznik Nr 1.pdf   63.677 KB
Załącznik Nr 2.pdf   139.404 KB
Załącznik Nr 3.pdf   531.973 KB
Załącznik Nr 4.pdf   144.317 KB

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie: uchwalenia zmian planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok.

Załączniki
Uchwała Nr VII/41/2011.pdf   60.740 KB
Załącznik.pdf   49.755 KB

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr VII/40/2011.pdf   57.235 KB

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Załączniki
Uchwała Nr VII/39/2011.pdf   42.609 KB

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Załączniki
Uchwała Nr VII/38/2011.pdf   41.313 KB

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego.

Załączniki
Uchwała Nr VII/37/2011.pdf   39.745 KB

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr VI/36/2011.pdf   59.028 KB
Załącznik Nr 1.pdf   37.129 KB
Załącznik Nr 2.pdf   81.526 KB
Załącznik Nr 3.pdf   107.660 KB

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.