Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr IX/54/2011.pdf   779.512 KB

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr IX/53/2011.pdf   53.948 KB
Załącznik Nr 1.pdf   80.266 KB
Załącznik Nr 2.pdf   111.044 KB
Załącznik Nr 3.pdf   74.554 KB
Załącznik Nr 4.pdf   45.714 KB

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.