Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2012.pdf   166.318 KB

Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2012.pdf   273.852 KB

Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2012.pdf   197.231 KB

Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 października 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2012.pdf   222.040 KB

Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2012.pdf   192.842 KB

Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2012.pdf   201.784 KB

Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ze względu na objętość dostępny jest do wglądu w Wydziale Finansowym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2012.pdf   194.938 KB

Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2012.pdf   265.907 KB

Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2012.pdf   252.157 KB

Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2012.pdf   235.482 KB

Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych oraz zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2012.pdf   46.816 KB
Załącznik Nr 1.pdf   10.744 KB
Załącznik Nr 2.pdf   11.599 KB
Załącznik Nr 3.pdf   10.752 KB
Załącznik Nr 4.pdf   12.409 KB
Załącznik Nr 5.pdf   9.426 KB
Załącznik Nr 6.pdf   11.977 KB
Załącznik Nr 7.pdf   12.722 KB
Załącznik Nr 8.pdf   12.719 KB
Załącznik Nr 9.pdf   13.999 KB
Załącznik Nr 10.pdf   145.980 KB

Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: określenia zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej gromadzonej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2012.pdf   131.526 KB
Załącznik.pdf   854.572 KB

Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury określającej sposób kupowania środków trwałych i pozostałych środków trwałych do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2012.pdf   15.681 KB
Załącznik.pdf   24.524 KB

Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2012.pdf   35.600 KB
Załącznik Nr 1.pdf   19.745 KB
Załącznik Nr 2.pdf   21.559 KB
Załącznik Nr 3.pdf   118.903 KB
Załącznik Nr 4.pdf   14.907 KB

Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie: powołania komisji ds. kontroli inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2012.pdf   160.313 KB
Załącznik.pdf   152.892 KB

Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 lipca 2012 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu powołanej Zarządzeniem Nr 11/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 marca 2009 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2012.pdf   129.569 KB

Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji i Porządku Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2012.pdf   137.990 KB

Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2012.pdf   222.535 KB

Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2012.pdf   191.998 KB

Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do celów naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2012.pdf   270.227 KB

Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2012.pdf   362.479 KB
Załącznik Nr 1.pdf   19.229 KB

Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 maja 2012 r.

sprawie: ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2012.pdf   588.906 KB

Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lipca 2009 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2012.pdf   373.308 KB

Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2012.pdf   208.770 KB
Załącznik Nr 1.pdf   18.656 KB
Załącznik Nr 2.pdf   9.701 KB
Załącznik Nr 3.pdf   11.250 KB

Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie: powołania Zespołu do dokonania oceny pracy dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu, Pana Sławomira Drabika.

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2012.pdf   210.001 KB

Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie: powołania Zespołu do dokonania oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Pana Karola Kopyckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2012.pdf   214.522 KB

Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie: organizacji, w roku szkolnym 2012/2013, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2012.pdf   173.052 KB
Załącznik.pdf   79.435 KB

Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2012.pdf   101.275 KB

Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie : powołania Zespołu wspierającego działania związane z utworzeniem Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu oraz Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2012.pdf   226.341 KB

Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2012.pdf   138.165 KB

Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji przez Powiat Szydłowiecki w latach 2012-2014.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2012.pdf   453.931 KB

Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania zabytkowych schodów pochodzących z dworku w Chronówku, gmina Orońsko na działce nr 54 - obręb geodezyjny Guzów, gmina Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2012.pdf   138.705 KB

Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2012.pdf   165.454 KB