Uchwała Nr 41/98/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia w Internacie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 41/98/2012.pdf   313.577 KB

Uchwała Nr 41/97/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Skałka" w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 41/97/2012.pdf   212.556 KB
Załącznik.pdf   122.454 KB

Uchwała Nr 41/96/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odebranymi ustawami na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 41/96/2012.pdf   211.260 KB
Załącznik Nr 1.pdf   128.481 KB
Załącznik Nr 2.pdf   403.302 KB
Załącznik Nr 3.pdf   168.892 KB
Załącznik Nr 4.pdf   452.785 KB

Uchwała Nr 39/95/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego "LEPSZE JUTRO IV" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2. Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki
Uchwała Nr 39/95/2012.pdf   369.510 KB

Uchwała Nr 39/94/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 39/94/2012.pdf   142.096 KB
Załącznik Nr 1.pdf   173.991 KB

Uchwała Nr 39/93/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: wydania opinii dotyczącej zaliczenia odcinków dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Orońsko.

Załączniki
Uchwała Nr 39/93/2012.pdf   149.569 KB

Uchwała Nr 39/92/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w sprawie warunków współpracy.

Załączniki
Uchwała Nr 39/92/2012.pdf   146.617 KB
Załącznik.pdf   108.978 KB

Uchwała Nr 38/91/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 38/91/2012.pdf   234.546 KB
Załącznik Nr 1.pdf   307.014 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.932 MB
Załącznik Nr 3.pdf   299.114 KB
Załącznik Nr 4.pdf   478.978 KB

Uchwała Nr 38/90/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2013 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 r.

Uchwała Nr 38/89/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 38/89/2012.pdf   248.149 KB

Uchwała Nr 37/88/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 37/88/2012.pdf   139.892 KB

Uchwała Nr 37/87/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 37/87/2012.pdf   175.819 KB

Uchwała Nr 36/86/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 36/86/2012.pdf   235.624 KB
Załącznik Nr 1.pdf   123.341 KB
Załącznik Nr 2.pdf   824.205 KB
Załącznik Nr 3.pdf   133.829 KB
Załącznik Nr 4.pdf   287.252 KB

Uchwała Nr 35/85/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 35/85/2012.pdf   183.251 KB
Załącznik Nr 1.pdf   194.345 KB
Załącznik Nr 2.pdf   29.824 KB
Załącznik Nr 2a.pdf   30.203 KB

Uchwała Nr 35/84/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 35/84/2012.pdf   157.342 KB
Załącznik Nr 1.pdf   209.418 KB
Załącznik Nr 2.pdf   278.717 KB

Uchwała Nr 33/83/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 33/83/2012.pdf   149.920 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.999 MB
Załącznik Nr 2.pdf   1.328 MB
Załącznik Nr 3.pdf   64.734 KB
Załącznik Nr 4.pdf   146.397 KB

Uchwała Nr 32/82/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 32/82/2012.pdf   139.299 KB

Uchwała Nr 32/81/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 32/81/2012.pdf   51.611 KB

Uchwała Nr 32/80/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ponadgimnazjalnej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 32/80/2012.pdf   158.034 KB

Uchwała Nr 32/79/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 32/79/2012.pdf   164.356 KB

Uchwała Nr 32/78/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 32/78/2012.pdf   155.826 KB

Uchwała Nr 32/77/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 32/77/2012.pdf   173.521 KB

Uchwała Nr 32/76/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 32/76/2012.pf   257.854 KB
Załącznik Nr 1.pdf   203.048 KB
Załącznik Nr 2.pdf   824.419 KB
Załącznik Nr 3.pdf   439.297 KB
Załącznik Nr 4.pdf   146.011 KB
Załącznik Nr 5.pdf   144.752 KB

Uchwała Nr 31/75/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 31/75/2012.pf   151.420 KB

Uchwała Nr 31/74/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 31/74/2012.pf   262.179 KB
Załącznik Nr 1.pdf   201.514 KB
Załącznik Nr 2.pdf   471.609 KB
Załącznik Nr 3.pdf   642.149 KB
Załącznik Nr 4.pdf   137.422 KB
Załącznik Nr 5.pdf   152.389 KB

Uchwała Nr 31/73/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 31/73/2012.pf   129.066 KB
Załącznik.pdf   29.797 KB

Uchwała Nr 30/72A/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki
Uchwała Nr 30/72A/2012.pf   195.326 KB

Uchwała Nr 30/72/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki
Uchwała Nr 30/72/2012.pf   155.862 KB
Załącznik.pdf   126.259 KB

Uchwała Nr 30/71/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 30/71/2012.pf   178.334 KB
Załącznik Nr 1.pdf   192.161 KB

Uchwała Nr 30/70/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 30/70/2012.pf   153.409 KB
Załącznik Nr 1.pdf   350.668 KB
Załącznik Nr 2.pdf   537.227 KB

Uchwała Nr 29/69/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego jako Partnera do realizacji projektu "E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach" w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet 2 Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Razem dla Radomki.

Załączniki
Uchwała Nr 29/69/2012.pf   230.485 KB

Uchwała Nr 28/68/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014" za rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr 28/68/2012.pdf   166.340 KB
Załącznik Nr 1.pdf   129.231 KB

Uchwała Nr 28/67/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 28/67/2012.pdf   156.939 KB
Załącznik Nr 1.pdf   657.245 KB
Załącznik Nr 2.pdf   622.287 KB

Uchwała Nr 27/66/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków.

Załączniki
Uchwała Nr 27/66/2012.pdf   233.427 KB
Załącznik Nr 1.pdf   192.845 KB
Załącznik Nr 2.pdf   14.295 KB
Załącznik Nr 3.pdf   62.936 KB

Uchwała Nr 25/65/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 25/65/2012.pdf   140.805 KB
Załącznik Nr 1.pdf   283.830 KB

Uchwała Nr 25/64/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz planów finansowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Załączniki
Uchwała Nr 25/64/2012.pdf   146.288 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.184 MB
Załącznik Nr 2.pdf   219.561 KB
Załącznik Nr 3.pdf   69.291 KB
Załącznik Nr 4.pdf   162.364 KB

Uchwała Nr 24/63/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego "AKTYWNI", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki
Uchwała Nr 24/63/2012.pdf   219.136 KB

Uchwała Nr 24/62/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego "Restart Zawodowy II", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki
Uchwała Nr 24/62/2012.pdf   204.941 KB

Uchwała Nr 24/61/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 24/61/2012.pdf   182.575 KB
Załącznik.pdf   767.016 KB

Uchwała Nr 23/60/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upoważnienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie; określenie terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 23/60/2012.pdf   272.652 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.578 MB
Załącznik Nr 2.pdf   114.108 KB

Uchwała Nr 23/59/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 23/59/2012.pdf   132.320 KB

Uchwała Nr 22/58/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr 22/58/2012.pdf   157.940 KB
Załącznik Nr 1.pdf   323.722 KB

Uchwała Nr 22/57/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 stycznia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 22/57/2012.pdf   156.776 KB
Załącznik Nr 1.pdf   3.236 MB

Uchwała Nr 22/56/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 stycznia 2012 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 22/56/2012.pdf   147.407 KB
Załącznik Nr 1.pdf   706.637 KB
Załącznik Nr 2.pdf   897.520 KB