Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/123/2012.pdf   19.702 KB
Załącznik Nr 1.pdf   19.681 KB
Załącznik Nr 2.pdf   34.288 KB
Załącznik Nr 3.pdf   36.976 KB
Załącznik Nr 4.pdf   24.416 KB

Uchwała Nr XVII/122/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2012 - 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/122/2012.pdf   142.845 KB
Załącznik Nr 1.pdf   157.582 KB
Załącznik Nr 2.pdf   208.822 KB
Objaśnienia.pdf   31.580 KB

Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/121/2012.pdf   26.538 KB

Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/120/2012.pdf   24.421 KB

Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosku o dofinansowanie zadania Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 - 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Powiat Szydłowiecki na starych kliszach.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/119/2012.pdf   19.959 KB

Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/118/2012.pdf   22.084 KB
Załącznik.pdf   53.370 KB
Schemat organizacyjny SP ZZOZ.pdf   12.465 KB

Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowc.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/117/2012.pdf   20.836 KB
Załącznik.pdf   45.478 KB

Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/116/2012.pdf   19.977 KB

Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosku o dofinansowanie zadania Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: „Promocja powiatu szydłowieckiego poprzez organizację imprezy sportowo- rekreacyjnej.”.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/115/2012.pdf   20.170 KB

Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosku o dofinansowanie zadania Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: „Zakup materiałów promujących Powiat Szydłowiecki”.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/114/2012.pdf   20.142 KB

Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/113/2012.pdf   19.251 KB

Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/112/2012.pdf   19.947 KB

Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego do 2020 roku.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/111/2012.pdf   135.294 KB
Załącznik.pdf   872.374 KB

Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/110/2012.pdf   408.709 KB
Załącznik Nr 1.pdf   730.063 KB
Załącznik Nr 2.pdf   975.266 KB
Załącznik Nr 3.pdf   492.235 KB
Załącznik Nr 4.pdf   153.108 KB

Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2012 - 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/109/2012.pdf   162.884 KB
Załącznik Nr 1.pdf   137.850 KB

Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/108/2012.pdf   24.611 KB
Załącznik Nr 1.pdf   11.814 KB
Załącznik Nr 2.pdf   11.751 KB

Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Liceum Profilowanego dla młodzieży i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/107/2012.pdf   22.586 KB

Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/106/2012.pdf   26.861 KB