Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej relacji Pawłów - Rybianka, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 601, 655, 656/1, 656/2, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 1100, 1101, położonych w miejscowości Pawłów gm. Chlewiska"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej relacji Pawłów - Rybianka, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 601, 655, 656/1, 656/2, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 1100, 1101, położonych w miejscowości Pawłów gm. Chlewiska”.

Załączniki
Obwieszczenie.pdf   262.790 KB

Dostępne kategorie:
Rok 2012
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004