Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XX/152/2012.pdf   149.157 KB

Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XX/151/2012.pdf   257.144 KB
Załącznik Nr 1.pdf   583.689 KB
Załącznik Nr 2.pdf   2.778 MB
Załącznik Nr 3.pdf   667.340 KB
Załącznik Nr 4.pdf   242.985 KB

Uchwała Nr XX/150/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2012-2017.

Załączniki
Uchwała Nr XX/150/2012.pdf   129.598 KB
Załącznik Nr 1.pdf   258.767 KB
Załącznik Nr 2.pdf   223.651 KB
Objaśnienia.pdf   48.381 KB

Uchwała Nr XX/149/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2013 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XX/149/2012.pdf   106.787 KB
Załącznik.pdf   30.033 KB

Uchwała Nr XX/148/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2013 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XX/148/2012.pdf   113.432 KB
Załącznik Nr 1.pdf   26.235 KB
Załącznik Nr 2.pdf   27.233 KB
Załącznik Nr 3.pdf   27.570 KB

Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2013 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XX/147/2012.pdf   114.486 KB
Załącznik.pdf   25.731 KB

Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.

Uchwała Nr XX/144/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zasad umieszczania oraz korzystania z herbu i flagi Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XX/144/2012.pdf   334.040 KB

Uchwała Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów.

Załączniki
Uchwała Nr XX/143/2012.pdf   158.628 KB

Uchwała Nr XX/142/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XX/142/2012.pdf   174.946 KB
Załącznik Nr 1.pdf   29.430 KB
Załącznik Nr 2.pdf   120.495 KB

Uchwała Nr XX/141/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XX/141/2012.pdf   129.900 KB
Załącznik.pdf   25.428 KB

Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Załączniki
Uchwała Nr XX/140/2012.pdf   185.318 KB
Załącznik.pdf   173.271 KB

Uchwała Nr XX/139/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2013 r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XX/139/2012.pdf   529.408 KB

Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XX/138/2012.pdf   159.526 KB
Załącznik.pdf   579.636 KB

Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "ICT i nauka języków obcych w Powiecie Szydłowieckim" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 "Upowszechnianie uczenia się dorosłych" Poddziałanie 9.6.2 "Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Załączniki
Uchwała Nr XX/137/2012.pdf   188.536 KB

Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Załączniki
Uchwała Nr XX/136/2012.pdf   257.524 KB

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załączniki
Uchwała Nr XX/135/2012.pdf   322.056 KB
Tabela Nr 1.pdf   323.302 KB
Tabela Nr 2.pdf   807.635 KB
Tabela Nr 3.pdf   897.273 KB
Załącznik Nr 1.pdf   56.619 KB
Uzasadnienie do budżetu powiatu na 2013 r.pdf   613.306 KB

Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XX/134/2012.pdf   144.344 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.261 MB
Załącznik Nr 2.pdf   966.483 KB
Objaśnienia.pdf   2.682 MB

Uchwała Nr XIX/133/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie: deklaracji współpracy pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Strażą Graniczną.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/133/2012.pdf   158.714 KB

Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia zmian planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 r.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/132/2012.pdf   161.952 KB
Załącznik Nr 1.pdf   245.130 KB

Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/131/2012.pdf   231.362 KB

Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/130/2012.pdf   251.191 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.215 MB
Załącznik Nr 2.pdf   2.043 MB
Załącznik Nr 3.pdf   730.591 KB
Załącznik Nr 4.pdf   166.506 KB

Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/129/2012.pdf   139.195 KB