Uchwała Nr XXIV/180/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/180/2013.pdf   354.890 KB
Załącznik Nr 1.pdf   263.278 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.459 MB
Załącznik Nr 3.pdf   740.347 KB
Załącznik Nr 4.pdf   405.286 KB

Uchwała Nr XXIV/179/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2013-2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/179/2013.pdf   123.321 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.219 MB
Objaśnienia.pdf   734.348 KB

Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/178/2013.pdf   169.852 KB

Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirów.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/177/2013.pdf   147.178 KB

Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Szydłowiecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/176/2013.pdf   168.538 KB
Załącznik Nr 1.pdf   51.810 KB
Załącznik Nr 2.pdf   30.146 KB

Uchwała Nr XXIV/175/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/175/2013.pdf   134.042 KB
Załącznik.pdf   46.160 KB

Uchwała Nr XXIV/174/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/174/2013.pdf   109.879 KB
Załącznik.pdf   445.334 KB

Uchwała Nr XXIV/173/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/173/2013.pdf   149.812 KB

Uchwała Nr XXIV/172/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/172/2013.pdf   102.165 KB

Uchwała Nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/171/2013.pdf   250.753 KB
Załącznik Nr 1.pdf   383.498 KB
Załącznik Nr 2.pdf   697.781 KB
Załącznik Nr 3.pdf   612.448 KB
Załącznik Nr 4.pdf   174.045 KB

Uchwała Nr XXIII/170/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2013-2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/170/2013.pdf   124.684 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.278 MB
Objaśnienia.pdf   212.536 KB

Uchwała Nr XXIII/169/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/169/2013.pdf   139.213 KB

Uchwała Nr XXIII/168/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/168/2013.pdf   206.262 KB

Uchwała Nr XXIII/167/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/167/2013.pdf   210.768 KB

Uchwała Nr XXIII/166/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirów.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/166/2013.pdf   132.092 KB