Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: wystąpienia Powiatu Szydłowieckiego z członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Na Piaskowcu".

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/202/2013.pdf   143.104 KB

Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/201/2013.pdf   231.521 KB
Załącznik Nr 1.pdf   440.634 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.077 MB
Załącznik Nr 3.pdf   376.281 KB
Załącznik Nr 4.pdf   195.297 KB

Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2013 - 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/200/2013.pdf   116.011 KB
Załącznik Nr 1.pdf   497.519 KB
Objaśnienia.pdf   161.487 KB

Uchwała Nr XXVII/199/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/199/2013.pdf   124.192 KB

Uchwała Nr XXVII/198/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/198/2013.pdf   147.764 KB
Załącznik.pdf   39.025 KB

Uchwała Nr XXVII/197/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2014 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/197/2013.pdf   116.332 KB
Załącznik.pdf   65.750 KB

Uchwała Nr XXVII/196/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2014 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/196/2013.pdf   119.421 KB
Załącznik Nr 1.pdf   45.879 KB
Załącznik Nr 2.pdf   51.170 KB
Załącznik Nr 3.pdf   45.645 KB

Uchwała Nr XXVII/195/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2014 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/195/2013.pdf   125.140 KB
Załącznik.pdf   29.525 KB

Uchwała Nr XXVII/194/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujące w 2014 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/194/2013.pdf   276.918 KB

Uchwała Nr XXVII/193/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/193/2013.pdf   189.020 KB
Załącznik Nr 1.pdf   30.155 KB
Załącznik Nr 2.pdf   90.068 KB

Uchwała Nr XXVII/192/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2014 r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/192/2013.pdf   627.172 KB

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXVII/191/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXVII/191/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/191/2013.pdf   350.740 KB
Tabela Nr 1.pdf   1.073 MB
Tabela Nr 2.pdf   2.681 MB
Tabela Nr 3.pdf   469.345 KB
Załącznik Nr 1.pdf   202.471 KB
Uzasadnienie do budżetu powiatu na 2014 r.pdf   2.046 MB

Uchwała Nr XXVII/190/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/190/2013.pdf   128.429 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.014 MB
Załącznik Nr 2.pdf   313.972 KB
Objaśnienia.pdf   1.701 MB

Uchwała Nr XXVI/189/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr XXVI/189/2013.pdf   228.269 KB
Załącznik Nr 1.pdf   509.934 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.715 MB
Załącznik Nr 3.pdf   370.286 KB
Załącznik Nr 4.pdf   120.583 KB

Uchwała Nr XXVI/188/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie: emisji obligacji Powiatu Szydłowieckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr XXVI/188/2013.pdf   380.406 KB

Uchwała Nr XXVI/187/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego" dla Księdza Dziekana Adama Radzimirskiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXVI/187/2013.pdf   148.113 KB

Uchwała Nr XXVI/186/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego" dla Pani Danuty Słomińskiej - Paprockiej.

Załączniki
Uchwała Nr XXVI/186/2013.pdf   156.169 KB