Zarządzenie Nr 39/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 39/2014.pdf   158.308 KB

Zarządzenie Nr 38/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji przez Powiat Szydłowiecki w latach 2015-2018.

Załączniki
Zarządzenie Nr 38/2014.pdf   471.869 KB

Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przyjęcia lokalu biurowego stanowiącego majątek Powiatu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 37/2014.pdf   172.572 KB

Zarządzenie Nr 36/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie: podziału kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą.

Załączniki
Zarządzenie Nr 36/2014.pdf   341.232 KB

Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 35/2014.pdf   216.581 KB

Zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2014.pdf   169.452 KB

Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2014.pdf   184.184 KB

Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2014 r. wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2014.pdf   175.558 KB

Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 października 2014 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2014.pdf   169.180 KB

Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie: powołania Jury do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu pt. "Historia i współczesność Powiatu Szydłowieckiego".

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2014.pdf   147.299 KB

Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zadania "Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej, ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul. Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej".

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2014.pdf   246.005 KB

Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2014.pdf   212.733 KB

Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2014.pdf   220.315 KB

Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2014.pdf   227.312 KB

Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2014.pdf   234.549 KB

Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. Opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Szydłowieckim.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2014.pdf   292.905 KB

Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 lipca 2014 r.

w sprawie: powołania komisji w celu wykonania pomiarów nieruchomości położonej na działce o numerze ewidencyjnym 1824/4 pozostającym.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2014.pdf   227.741 KB

Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2014.pdf   164.236 KB

Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2014.pdf   408.478 KB

Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2014.pdf   147.911 KB
Załącznik.pdf   1.607 MB

Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2014.pdf   161.041 KB

Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2014.pdf   216.863 KB
Załącznik.pdf   108.636 KB

Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powołania zespołu do opracowania wniosku w ramach programu operacyjnego PL13 "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu".

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2014.pdf   236.961 KB

Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2014.pdf   224.109 KB
Załącznik.pdf   507.560 KB

Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2014.pdf   150.270 KB
Załącznik.pdf   1.295 MB

Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2014 r. wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2014.pdf   162.104 KB

Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli problemowej związanej z wyjaśnieniem nieprawidłowości stwierdzonych w Wydziale KT Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2014.pdf   319.197 KB

Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powołania Zespołu do dokonania oceny pracy dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu, Pani Elżbiety Szymańskiej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2014.pdf   224.957 KB

Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: powołania i określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2014.pdf   485.297 KB

Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, dotowanych ze środków Powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2014.pdf   220.187 KB

Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: ustalenia "Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w 2014 r.".

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2014.pdf   151.786 KB
Załącznik.pdf   454.844 KB

Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2014.pdf   154.332 KB

Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2014.pdf   130.281 KB

Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej w 2014 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2014.pdf   92.940 KB

Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Omięcin, gm. Szydłowiec oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 305 o pow. 0.1000ha i nr 306 o pow. 0.1700 ha (KW Nr RA1S/00030996/2).

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2014.pdf   235.863 KB

Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach w 2014 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2014.pdf   126.009 KB

Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie: powołania Zespołu Utrzymania projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w Działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2014.pdf   251.127 KB

Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w drodze bez przetargu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2014.pdf   233.757 KB

Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie: powołania Zespołu do dokonania oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, Pani Marii Michajłow.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2014.pdf   215.124 KB