Uchwała Nr XXIX/210/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/210/2014.pdf   346.043 KB
Załącznik Nr 1.pdf   574.413 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.441 MB
Załącznik Nr 3.pdf   412.915 KB
Załącznik Nr 4.pdf   180.548 KB

Uchwała Nr XXIX/209/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/209/2014.pdf   131.887 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.476 MB
Załącznik Nr 2.pdf   292.079 KB
Objaśnienia.pdf   805.365 KB

Uchwała Nr XXIX/208/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: rozwiązania umowy o pracę na stanowisku sekretarza gminy Jastrząb z radnym Panem Janem Gulą.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/208/2014.pdf   101.025 KB

Uchwała Nr XXIX/207/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 rok realizowanych przez Powiat Szydłowiecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/207/2014.pdf   197.254 KB
Załącznik Nr 1.pdf   118.500 KB

Uchwała Nr XXIX/206/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/206/2014.pdf   126.707 KB

Uchwała Nr XXIX/205/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: dalszego uczestnictwa Powiatu Szydłowieckiego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/205/2014.pdf   345.189 KB

Uchwała Nr XXIX/204/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: zamiaru założenia Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/204/2014.pdf   216.142 KB

Uchwała Nr XXIX/203/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/203/2014.pdf   95.149 KB