Uchwała Nr 2/5/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 2/5/2014.pdf   219.273 KB
Załącznik Nr 1.pdf   289.450 KB
Załącznik Nr 2.pdf   278.906 KB

Uchwała Nr 2/4/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 2/4/2014.pdf   309.818 KB
Załącznik Nr 1.pdf   200.291 KB
Załącznik Nr 2.pdf   2.702 MB
Załącznik Nr 3.pdf   550.462 KB

Uchwała Nr 2/3/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 2/3/2014.pdf   175.918 KB
Załącznik Nr 1.pdf   193.911 KB

Uchwała Nr 2/2/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 2/2/2014.pdf   194.902 KB

Uchwała Nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: upoważnienia Starosty Szydłowieckiego i Wicestarosty Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących powiatu.

Załączniki
Uchwała Nr 1/1/2014.pdf   203.086 KB

Uchwała Nr 86/181/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 86/181/2014.pdf   148.171 KB
Załącznik Nr 1.pdf   242.850 KB
Załącznik Nr 2.pdf   344.876 KB

Uchwała Nr 86/180/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2015 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 r.

Uchwała Nr 84/179/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 84/179/2014.pdf   146.029 KB
Załącznik Nr 1.pdf   161.967 KB
Załącznik Nr 2.pdf   227.160 KB

Uchwała Nr 84/178/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 84/178/2014.pdf   127.646 KB
Załącznik.pdf   5.605 MB

Uchwała Nr 84/177/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 84/177/2014.pdf   225.771 KB
Załącznik Nr 1.pdf   98.840 KB
Załącznik Nr 2.pdf   838.076 KB
Załącznik Nr 3.pdf   174.866 KB

Uchwała Nr 83/176/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 83/176/2014.pdf   155.155 KB
Załącznik Nr 1.pdf   140.338 KB
Załącznik Nr 2.pdf   139.345 KB

Uchwała Nr 82/175/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 82/175/2014.pdf   266.749 KB
Załącznik Nr 1.pdf   282.453 KB
Załącznik Nr 2.pdf   554.548 KB
Załącznik Nr 3.pdf   137.373 KB
Załącznik Nr 4.pdf   238.676 KB
Załącznik Nr 5.pdf   273.002 KB

Uchwała Nr 82/174/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 82/171/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 82/174/2014.pdf   161.535 KB
Załącznik Nr 1.pdf   249.725 KB
Załącznik Nr 2.pdf   776.213 KB
Załącznik Nr 3.pdf   121.449 KB
Załącznik Nr 4.pdf   194.446 KB
Załącznik Nr 5.pdf   224.543 KB

Uchwała Nr 81/173/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyznania nagrody "Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego".

Załączniki
Uchwała Nr 81/173/2014.pdf   137.690 KB

Uchwała Nr 82/172/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 82/172/2014.pdf   153.719 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.277 MB
Załącznik Nr 2.pdf   935.721 KB
Załącznik Nr 3.pdf   324.352 KB
Załącznik Nr 4.pdf   847.835 KB

Uchwała Nr 82/171/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 82/171/2014.pdf   277.035 KB
Załącznik Nr 1.pdf   267.928 KB
Załącznik Nr 2.pdf   748.897 KB
Załącznik Nr 3.pdf   128.458 KB
Załącznik Nr 4.pdf   170.292 KB
Załącznik Nr 5.pdf   210.016 KB

Uchwała Nr 81/170/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 81/170/2014.pdf   272.304 KB

Uchwała Nr 81/169/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki
Uchwała Nr 81/169/2014.pdf   190.887 KB
Załącznik.pdf   401.483 KB

Uchwała Nr 80/168/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 80/168/2014.pdf   156.544 KB
Załącznik Nr 1.pdf   152.811 KB
Załącznik Nr 2.pdf   151.585 KB

Uchwała Nr 78/167/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie: ustalenia nowego zawodu kształcenia obowiązującego od roku szkolnego 2014/2015 w Publicznej Zasadnicznej Szkole Zawodowej Specjalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 78/167/2014.pdf   169.210 KB

Uchwała Nr 78/166/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach / placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 78/166/2014.pdf   168.075 KB
Załącznik.pdf   531.608 KB

Uchwała Nr 78/165/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 78/165/2014.pdf   158.355 KB

Uchwała Nr 78/164/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 78/164/2014.pdf   155.275 KB

Uchwała Nr 75/163/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 75/163/2014.pdf   181.967 KB

Uchwała Nr 74/162/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 74/162/2014.pdf   223.549 KB
Załącznik Nr 1.pdf   144.168 KB
Załącznik Nr 2.pdf   360.188 KB
Załącznik Nr 3.pdf   301.650 KB
Załącznik Nr 4.pdf   142.348 KB
Załącznik Nr 5.pdf   175.872 KB

Uchwała Nr 74/161/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego "Mam kwalifikację- mam pracę" - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu szydłowieckiego, który będzie realizowany w partnerstwie przez Agnecję consultingowo-szkoleniową Fusion Design, ul. Bugaja 14/31 26-130 Suchedniów jako Lidera oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7 26-500 Szydłowiec jako partnera w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej; Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 74/161/2014.pdf   362.019 KB

Uchwała Nr 73/160/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 73/160/2014.pdf   146.277 KB
Załącznik Nr 1.pdf   132.921 KB
Załącznik Nr 2.pdf   181.338 KB

Uchwała Nr 72/159/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Szydłowcu sprawozdania finansowego za rok 2013.

Załączniki
Uchwała Nr 72/159/2014.pdf   167.151 KB
Załącznik Nr 1.pdf   325.331 KB
Załącznik Nr 2.pdf   614.177 KB
Załącznik Nr 3.pdf   444.223 KB
Załącznik Nr 4.pdf   390.010 KB

Uchwała Nr 72/158/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie: przekazywania przez jednostki budżetowe Powiatu Szydłowieckiego sprawozdań budżetowych.

Załączniki
Uchwała Nr 72/158/2014.pdf   189.852 KB

Uchwała Nr 72/157/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 maja 2014 r.

w spawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 72/157/2014.pdf   142.105 KB
Załącznik.pdf   135.911 KB

Uchwała Nr 72/156/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Skałka" w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 72/156/2014.pdf   216.887 KB
Załącznik.pdf   236.402 KB

Uchwała Nr 71/155/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania Starostwu Powiatowemu w Szydłowcu pojazdu marki Mercedes Benz Vito nr rej. WSZ 88GG.

Załączniki
Uchwała Nr 71/155/2014.pdf   145.309 KB

Uchwała Nr 70/154/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 70/154/2014.pdf   119.885 KB
Załącznik Nr 1.pdf   588.430 KB

Uchwała Nr 69/153/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 69/153/2014.pdf   172.319 KB
Załącznik.pdf   822.683 KB

Uchwała Nr 68/152/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie: planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 68/152/2014.pdf   137.007 KB
Załącznik Nr 1.pdf   153.155 KB

Uchwała Nr 68/151/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku poublicznym i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 68/151/2014.pdf   358.390 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.146 MB
Załącznik Nr 2.pdf   15.904 KB

Uchwała Nr 67/150/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr 67/150/2014.pdf   142.291 KB

Uchwała Nr 67/149/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia.

Załączniki
Uchwała Nr 67/149/2014.pdf   117.274 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.378 MB
Załącznik Nr 2.pdf   452.979 KB

Uchwała Nr 67/148/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz planów finansowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Załączniki
Uchwała Nr 67/148/2014.pdf   137.490 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.378 MB
Załącznik Nr 2.pdf   452.979 KB
Załącznik Nr 3.pdf   81.454 KB
Załącznik Nr 4.pdf   171.060 KB

Uchwała Nr 66/147/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach pojazdu marki Peugeot Bokser nr rej. WSZN 344.

Załączniki
Uchwała Nr 66/147/2014.pdf   151.995 KB

Uchwała Nr 66/146/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków.

Załączniki
Uchwała Nr 66/146/2014.pdf   229.241 KB
Załącznik Nr 1.pdf   922.652 KB
Załącznik Nr 2.pdf   74.416 KB
Załącznik Nr 3.pdf   240.465 KB

Uchwała Nr 65/145/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 65/145/2014.pdf   118.777 KB

Uchwała Nr 65/144/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie: wydania pozytywnej opinii dot. projektu "Program ochrony środowiska dla gminy Jastrząb na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020".

Uchwała Nr 64/143/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia partnerstwa w projekcie "Mam kwalifikację - mam pracę" - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu szydłowieckiego, który będzie realizowany przez Agencję consultingowo-szkoleniową Fusion Design, ul. Bugaja 14/31 26-130 Suchedniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 64/143/2014.pdf   203.613 KB

Uchwała Nr 64/142/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie: przyjęcie na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 64/142/2014.pdf   192.269 KB
Załącznik.pdf   140.579 KB

Uchwała Nr 63/141/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr 63/141/2014.pdf   162.430 KB
Załącznik Nr 1.pdf   518.575 KB
Objaśnienia.pdf   56.758 KB

Uchwała Nr 63/140/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Mistrz Gastronomii Powiatu Szydłowieckiego", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekty konkursowe.

Załączniki
Uchwała Nr 63/140/2014.pdf   194.560 KB

Uchwała Nr 63/139/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 63/139/2014.pdf   155.414 KB
Załącznik Nr 1.pdf   434.277 KB
Załącznik Nr 2.pdf   633.280 KB