Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr III/16/2014.pdf   188.929 KB

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr III/15/2014.pdf   233.854 KB

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Załączniki
Uchwała Nr III/14/2014.pdf   164.497 KB

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr III/13/2014.pdf   236.801 KB
Załącznik Nr 1.pdf   895.482 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.887 MB
Załącznik Nr 3.pdf   384.114 KB
Załącznik Nr 4.pdf   268.542 KB

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr III/12/2014.pdf   124.852 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.659 MB
Objaśnienia.pdf   478.588 KB

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2015 r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr III/11/2014.pdf   502.495 KB

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr III/10/2014.pdf   180.500 KB
Załącznik Nr 1.pdf   149.836 KB
Załącznik Nr 2.pdf   677.378 KB

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Załączniki
Uchwała Nr III/9/2014.pdf   99.987 KB

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr III/8/2014.pdf   219.563 KB

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr III/7/2014.pdf   143.132 KB
Załącznik.pdf   57.630 KB

Uchwała Nr III/6/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr III/6/2014.pdf   166.773 KB
Załącznik.pdf   99.280 KB

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr II/5/2014.pdf   98.431 KB

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr II/4/2014.pdf   95.026 KB

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr II/3/2014.pdf   99.267 KB

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr I/2/2014.pdf   95.004 KB

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr I/1/2014.pdf   84.000 KB

Uchwała Nr XXXV/246/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/246/2014.pdf   327.516 KB
Załącznik Nr 1.pdf   742.397 KB
Załącznik Nr 2.pdf   2.041 MB
Załącznik Nr 3.pdf   364.089 KB
Załącznik Nr 4.pdf   126.513 KB

Uchwała Nr XXXV/245/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014-2019.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/245/2014.pdf   131.796 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.797 MB
Załącznik Nr 2.pdf   558.359 KB
Objaśnienia.pdf   646.453 KB

Uchwała Nr XXXV/244/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/244/2014.pdf   161.142 KB

Uchwała Nr XXXV/243/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: trybu pracy nad projektem Uchwały Budżetowej.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/243/2014.pdf   540.043 KB

Uchwała Nr XXXV/242/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/242/2014.pdf   386.525 KB

Uchwała Nr XXXV/241/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynków dla nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej, oznaczonej jako działka nr: 1244/6, 1244/15 i 1244/23 oraz o zmianie sposobu wykorzystania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1244/21, 1244/22 i 1244/24.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/241/2014.pdf   224.038 KB

Uchwała Nr XXXV/240/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/240/2014.pdf   150.695 KB
Załącznik.pdf   152.717 KB

Uchwała Nr XXXIV/239/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/239/2014.pdf   200.250 KB
Załącznik Nr 1.pdf   382.421 KB
Załącznik Nr 2.pdf   711.764 KB

Uchwała Nr XXXIV/238/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014-2019.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/238/2014.pdf   138.725 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.810 MB
Załącznik Nr 2.pdf   565.460 KB
Objaśnienia.pdf   676.562 KB

Uchwała Nr XXXIV/237/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie: zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/237/2014.pdf   157.628 KB
Załącznik Nr 1.pdf   28.928 KB

Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/236/2014.pdf   258.383 KB

Uchwała Nr XXXIV/235/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/235/2014.pdf   123.893 KB
Załącznik.pdf   24.660 KB

Uchwała Nr XXXIV/234/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/234/2014.pdf   128.378 KB
Załącznik.pdf   119.504 KB