Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych należących do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 35/2015.pdf   208.479 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.030 MB

Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2015.pdf   309.932 KB

Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2015.pdf   310.632 KB

Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie: powołania zespołu do dokowania oceny sytuacji finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2015.pdf   281.576 KB

Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2015.pdf   463.090 KB

Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2015.pdf   274.631 KB

Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2015.pdf   269.252 KB

Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2015.pdf   202.766 KB
Załącznik Nr 1.pdf   2.580 MB

Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie: powołania jury do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu p.t. "Historia i współczesność Powiatu Szydłowieckiego".

Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2015.pdf   191.236 KB

Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2015.pdf   202.235 KB

Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2015.pdf   218.114 KB
Załącznik Nr 1.pdf   937.108 KB

Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2015.pdf   213.353 KB

Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania Zespołu Powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2015.pdf   276.915 KB

Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania otwarcia koperty z depozytem znalezionych pieniędzy, złożonych w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2015.pdf   201.839 KB

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie: wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2015.pdf   1.394 MB

Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2015.pdf   214.765 KB

Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2015.pdf   223.393 KB

Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu ustalenia faktycznego zużycia paliwa przez samochód marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 nr rej. WSZ 88RR.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2015.pdf   208.105 KB

Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej biura rzeczy znalezionych prowadzonych przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2015.pdf   210.391 KB
Załącznik.pdf   243.551 KB

Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2015.pdf   520.904 KB

Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego w roku 2015.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2015.pdf   180.557 KB
Załącznik.pdf   188.306 KB

Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2015.pdf   209.856 KB
Załącznik.pdf   336.540 KB

Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2015.pdf   185.583 KB

Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na 2015 rok.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2015.pdf   201.265 KB
Załącznik.pdf   228.958 KB

Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku powołanej Zarządzeniem nr 31/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 października 2014 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2015.pdf   171.395 KB

Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny udatności upraw leśnych założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2015.pdf   250.669 KB

Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem: "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie Każdy wymaga!".

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2015.pdf   221.124 KB

Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej 3, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2015.pdf   286.951 KB

Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej 3, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2015.pdf   291.938 KB

Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2015.pdf   278.549 KB

Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej w 2015 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2015.pdf   104.646 KB

Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2015.pdf   151.541 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.774 MB

Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2015.pdf   129.211 KB

Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Łaziskach w 2015 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2015.pdf   98.233 KB

Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2015.pdf   180.271 KB