Uchwała Nr 22/50/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 22/50/2015.pdf   209.438 KB
Załącznik Nr 1.pdf   185.392 KB
Załącznik Nr 2.pdf   543.776 KB

Uchwała Nr 21/49/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: powołania na zastępstwo w pracy Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 21/49/2015.pdf   253.021 KB

Uchwała Nr 21/48/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 21/48/2015.pdf   465.223 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.944 MB
Załącznik Nr 2.pdf   134.931 KB

Uchwała Nr 20/47/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 20/47/2015.pdf   204.767 KB
Załącznik Nr 1.pdf   229.035 KB

Uchwała Nr 18/46/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości należących do Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr 18/46/2015.pdf   224.766 KB

Uchwała Nr 18/45/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 18/45/2015.pdf   199.312 KB
Załącznik Nr 1.pdf   232.671 KB
Załącznik Nr 2.pdf   349.123 KB

Uchwała Nr 18/44/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłat za urządzenia wodne.

Załączniki
Uchwała Nr 18/44/2015.pdf   213.441 KB
Załącznik Nr 1.pdf   259.979 KB

Uchwała Nr 18/43/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu dopłaty do scalenia we wsi Chustki wynikające z Decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Szydłowcu G.III.6014/6/2/97/98 z dnia 07 lipca 1998 r.

Załączniki
Uchwała Nr 18/43/2015.pdf   216.877 KB
Załącznik Nr 1.pdf   194.431 KB

Uchwała Nr 18/42/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: umorzenia należności budżetowych z tytułu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Załączniki
Uchwała Nr 18/42/2015.pdf   237.104 KB
Załącznik Nr 1.pdf   304.014 KB

Uchwała Nr 18/41/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

Załączniki
Uchwała Nr 18/41/2015.pdf   197.132 KB

Uchwała Nr 18/40/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłat za urządzenia melioracyjne.

Załączniki
Uchwała Nr 18/40/2015.pdf   221.129 KB
Załącznik Nr 1.pdf   717.722 KB

Uchwała Nr 18/39/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: umorzenia należności budżetowych z tytułu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Załączniki
Uchwała Nr 18/39/2015.pdf   222.313 KB

Uchwała Nr 18/38/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: umorzenia należności budżetowych z tytułu dopłaty do scalenia gruntu we wsi Zastronie wynikających z Decyzji Starosty Szydłowieckiego GN-6017-6-1-9/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.

Załączniki
Uchwała Nr 18/38/2015.pdf   239.104 KB
Załącznik Nr 1.pdf   219.584 KB

Uchwała Nr 17/37/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orońsko na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021.

Załączniki
Uchwała Nr 17/37/2015.pdf   174.920 KB
Załącznik Nr 1.pdf   6.203 MB

Uchwała Nr 17/36/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2016 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021.

Uchwała Nr 16/35/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu powiatu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 16/35/2015.pdf   333.994 KB
Załącznik Nr 1.pdf   268.255 KB
Załącznik Nr 2.pdf   209.754 KB
Załącznik Nr 3.pdf   289.993 KB

Uchwała Nr 15/34/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączniki
Uchwała Nr 15/34/2015.pdf   289.630 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.119 MB
Załącznik Nr 2.pdf   119.969 KB

Uchwała Nr 15/33/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 15/33/2015.pdf   184.143 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.648 MB

Uchwała Nr 15/32/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 15/32/2015.pdf   194.855 KB
Załącznik Nr 1.pdf   223.293 KB

Uchwała Nr 14/31/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 14/31/2015.pdf   201.753 KB
Załącznik Nr 1.pdf   345.129 KB
Załącznik Nr 2.pdf   456.714 KB

Uchwała Nr 14/30/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 14/30/2015.pdf   264.362 KB

Uchwała Nr 13/29/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu oszacowania strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.

Załączniki
Uchwała Nr 13/29/2015.pdf   211.973 KB

Uchwała Nr 13/28/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 13/28/2015.pdf   406.004 KB
Załącznik Nr 1.pdf   410.217 KB
Załącznik Nr 2.pdf   2.154 MB
Załącznik Nr 3.pdf   225.012 KB
Załącznik Nr 4.pdf   285.445 KB

Uchwała Nr 13/27/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 13/27/2015.pdf   220.380 KB
Załącznik Nr 1.pdf   7.895 MB
Załącznik Nr 2.pdf   1.660 MB
Załącznik Nr 3.pdf   547.953 KB
Załącznik Nr 4.pdf   1.190 MB

Uchwała Nr 12/26/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki
Uchwała Nr 12/26/2015.pdf   233.297 KB
Załącznik.pdf   368.683 KB

Uchwała Nr 12/25/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Skałka" w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 12/25/2015.pdf   310.091 KB
Załącznik.pdf   337.717 KB

Uchwała Nr 12/24/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przekazania nieruchomości.

Załączniki
Uchwała Nr 12/24/2015.pdf   268.495 KB

Uchwała Nr 12/23/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 5/11/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 12/23/2015.pdf   291.610 KB

Uchwała Nr 11/22/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 11/22/2015.pdf   203.268 KB
Załącznik Nr 1.pdf   218.578 KB
Załącznik Nr 2.pdf   319.664 KB

Uchwała Nr 10/21/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 10/21/2015.pdf   217.692 KB
Załącznik.pdf   718.931 KB

Uchwała Nr 10/20/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 10/20/2015.pdf   268.254 KB

Uchwała Nr 9/19/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 9/19/2015.pdf   187.697 KB
Załącznik Nr 1.pdf   201.668 KB
Załącznik Nr 2.pdf   242.360 KB

Uchwała Nr 8/18/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 8/18/2015.pdf   463.545 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.957 MB
Załącznik Nr 2.pdf   135.036 KB

Uchwała Nr 8/17/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i tryby oceny wniosków.

Załączniki
Uchwała Nr 8/17/2015.pdf   299.361 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.151 MB
Załącznik Nr 2.pdf   126.887 KB
Załącznik Nr 3.pdf   299.983 KB

Uchwała Nr 7/16/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 7/16/2015.pdf   370.321 KB
Załącznik Nr 1.pdf   158.742 KB
Załącznik Nr 2.pdf   528.501 KB
Załącznik Nr 3.pdf   158.692 KB
Załącznik Nr 4.pdf   228.097 KB

Uchwała Nr 6/15/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 6/15/2015.pdf   197.188 KB
Załącznik Nr 1.pdf   273.000 KB
Załącznik Nr 2.pdf   500.780 KB

Uchwała Nr 6/14/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 6/14/2015.pdf   244.354 KB
Załącznik Nr 1.pdf   7.827 MB
Załącznik Nr 2.pdf   2.717 MB

Uchwała Nr 6/13/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 6/13/2015.pdf   198.430 KB
Załącznik.pdf   198.566 KB

Uchwała Nr 6/12/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 6/12/2015.pdf   173.440 KB
Załącznik.pdf   137.374 KB

Uchwała Nr 5/11/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 5/11/2015.pdf   248.075 KB

Uchwała Nr 4/10/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przekazania nieruchomości należących do Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr 4/10/2015.pdf   231.837 KB

Uchwała Nr 4/9/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 4/9/2015.pdf   200.702 KB
Załącznik Nr 1.pdf   569.229 KB
Załącznik Nr 2.pdf   762.292 KB

Uchwała Nr 4/8/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 4/8/2015.pdf   173.493 KB
Załącznik Nr 1.pdf   6.758 MB

Uchwała Nr 4/7/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 4/7/2015.pdf   230.384 KB
Załącznik.pdf   671.751 KB

Uchwała Nr 3/6/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 3/6/2015.pdf   196.848 KB