Petycja do Zarządu Powiatu dotycząca wpływu przedsięwzięć na środowisko w kontekście planowanego źródła energii - wykorzystywanego dla potrzeb grzewczych i technologicznych

Petycja do Zarządu Powiatu dotycząca wpływu przedsięwzięć na środowisko w kontekście planowanego źródła energii - wykorzystywanego dla potrzeb grzewczych i technologicznych.


Dostępne podkategorie:
Rok 2018