Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę