Oświadczenia majątkowego nie złożyli:
• Ryszard Górlicki
• Jan Sowiński