Wykaz ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Starostę Szydłowieckiego