Korekta oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Korekta oświadczeń majątkowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty