Korekta oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Załączniki
Figarski Jan - Naczelnik Wydziału RO   1.784 MB

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty