KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia.

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU