Korekty oświadczeń majątkowych

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty