RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe za rok 2014.

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji.