Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. Jastrząb Zad. 3 Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W Zad. 4 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut-Śniadków - Lipienice w m. Lipienice

Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów

Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. Jastrząb

Zad. 3 Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W

Zad. 4 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut-Śniadków - Lipienice w m. Lipienice

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej ul. Kolejowa - Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap III

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej ul. Kolejowa - Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap III.

Wykonanie okresowej modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej 3.klasy powiatu szydłowieckiego

Wykonanie okresowej modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej 3.klasy powiatu szydłowieckiego

Zad. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. Korzyce-Pogroszyn; Zad. 2. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów; Zad. 3. Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. Jastrząb; ad. 4. Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W; Zad. 5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II - etap III; Zad. 6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Zaława; Zad. 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m. Szydłówek - budowa chodnika; Zad. 8. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice

Zad. 1. Przebudowa  drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. Korzyce-Pogroszyn
Zad. 2. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów
Zad. 3. Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. Jastrząb
Zad. 4. Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W
Zad. 5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II – etap III
Zad. 6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Zaława
Zad. 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m. Szydłówek – budowa chodnika
Zad. 8. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice

Remont generalny budynku "Dróżniczówki" w Orońsku ul. Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione

Remont generalny budynku "Dróżniczówki" w Orońsku ul. Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

Remont obiektu Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Remont obiektu Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

obrazek

Termomodernizacja bloku żywieniowego Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Termomodernizacja bloku żywieniowego Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2017/2018 ; 2018/2019 ; 2019/2020

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2017/2018 ; 2018/2019 ; 2019/2020.

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1.; Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2.; Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3.

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1.
Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2.
Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3.

Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim

Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.

Remont generalny budynku "Dróżniczówki" w Orońsku ul. Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione

Remont generalny budynku „Dróżniczówki” w Orońsku ul. Radomska 2 z przeznaczeniem
na mieszkania chronione.

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Chlewiska, Powiat Szydłowiecki

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Chlewiska, Powiat Szydłowiecki.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek Zad.2 Przebudowa drogi powiatowej Ostałów-Sulistrowice odc. Zawonia- Ostałów Zad.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50 Zad.4 Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów N. gr. woj. na odcinku Bieszków Dolny -Rogów

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek

Zad.2 Przebudowa drogi powiatowej Ostałów-Sulistrowice odc. Zawonia- Ostałów

Zad.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50

Zad.4 Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów N. gr. woj. na odcinku Bieszków Dolny -Rogów

Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim

Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

obrazek

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec na odcinku Szydłowiec-Wysocko Zad.2 Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. odcinek Sadek-Kierz Niedźwiedzi Zad.3 Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka Zad.4 Przebudowa drogi powiatowej Ciepła-Wałsnów odc. Wałsnów-Bąków Zad.5 Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie Zad. 6. Remont drogi powiatowej Ostałówek-Krzcięcin Zad. 7. Remont drogi powiatowej Hucisko-Budki II Zad.8 Remont drogi powiatowej Huta-Borki Zad.9 Remont drogi powiatowej Ciechostowice-Łazy

Zad.1  Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec

na odcinku Szydłowiec-Wysocko

Zad.2  Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj.

odcinek Sadek-Kierz Niedźwiedzi

Zad.3 Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka

Zad.4  Przebudowa drogi powiatowej Ciepła-Wałsnów odc. Wałsnów-Bąków

Zad.5 Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie

Zad. 6. Remont  drogi powiatowej Ostałówek-Krzcięcin

Zad. 7. Remont drogi powiatowej Hucisko-Budki II

Zad.8 Remont drogi powiatowej Huta-Borki

Zad.9 Remont drogi powiatowej Ciechostowice-Łazy

Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.

Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.

Zad.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec na odcinku Szydłowiec-Wysocko; Zad.2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Zbijów Mały-gr. woj. odcinek Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zad.3. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka; Zad.4. Przebudowa drogi powiatowej Ciepła -Wałsnów odc. Wałsnów -Bąków; Zad.5. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie

Zad.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec na odcinku Szydłowiec-Wysocko
Zad.2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Zbijów Mały-gr. woj. odcinek Sadek-Kierz Niedźwiedzi
Zad.3. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka
Zad.4. Przebudowa drogi powiatowej Ciepła -Wałsnów odc. Wałsnów -Bąków
Zad.5. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Szydłowieckiego w 2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   209.866 KB
SIWZ   9.308 MB
Informacja z otwarcia ofert   93.722 KB
Zawiadomienie   115.652 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   496.981 KB

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2017 rok

Roczny plan zamówień publicznych dla Powiatu Szydłowieckiego na 2017 rok.