Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka – etap II
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia)
Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.
Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi
Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia – etap II
Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie – II etap

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   823.790 KB
SIWZ   1.941 MB
Załącznik Nr 9 i 10 do SIWZ   7.433 MB

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.