Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   406.270 KB
SIWZ   6.845 MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   221.307 KB

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1, Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2, Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1

Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2

Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1 Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2 Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1
Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2
Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3

Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów-gr. woj. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb

Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów-gr. woj.

Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb

Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów-gr. woj. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb Zadanie 3. Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej nr 3341W N. Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka - etap II Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka od skrzyżowania do Zastronia)

Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów-gr. woj.
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb
Zadanie 3. Budowa chodnika i zatoki  przy cmentarzu przy drodze powiatowej  nr 3341W N. Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka – etap II
Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka
(od skrzyżowania do Zastronia)

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Szydłowcu

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę basenu w Szydłowcu.

Remont i przebudowa dróg powiatowych oraz remont i budowa chodników

Zadanie 1.  Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 3+056,50 do km 4+165,0
Zadanie 2. Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. Korzyce-Wilcza Wola
Zadanie 3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4023W w miejscowości Wałsnów etap II
Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II -etap IV
Zadanie 5. Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy-gr. woj. etap II   
Zadanie 6. Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W etap II
Zadanie 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m-c. Szydłówek – budowa chodnika etap III
Zadanie 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W  - budowa chodnika w m. Mirów Stary -etap III
Zadanie 9. Remont chodnika w m. Stefanków
Zadanie 10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości  Cukrówka-IV etap

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcin - Szydłowiec od km 14+320 do km 16+288,41

Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcin - Szydłowiec od km 14+320 do km 16+288,41.

Zadanie 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omięcin-Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko; Zadanie 2.Pzebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów-gr. woj. odc. Mirówek - Mirów Stary -etap II; Zadanie 3.Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów etap II; Zadanie 4.Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc.Gąsawy Rządowe - Gąsawy Plebańskie; Zadanie 5.Remont drogi powiatowej Huta - Rędocin; Zadanie 6.Remont drogi powiatowej Majdów - Łazy; Zadanie 7.Remont drogi powiatowej Ostałówek - Krzcięcin

Zadanie 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omięcin-Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko;
Zadanie 2.Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów-gr. woj. odc. Mirówek - Mirów Stary -etap II;
Zadanie 3.Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów etap II;
Zadanie 4.Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc.Gąsawy Rządowe - Gąsawy Plebańskie;
Zadanie 5.Remont drogi powiatowej Huta - Rędocin;
Zadanie 6.Remont drogi powiatowej Majdów - Łazy;
Zadanie 7.Remont drogi powiatowej Ostałówek - Krzcięcin  

 

Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak - Sadek - Stacja PKP

Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak - Sadek - Stacja PKP.

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka – etap II
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia)
Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.
Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi
Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia – etap II
Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie – II etap

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.