Zadanie 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omięcin-Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko; Zadanie 2.Pzebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów-gr. woj. odc. Mirówek - Mirów Stary -etap II; Zadanie 3.Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów etap II; Zadanie 4.Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc.Gąsawy Rządowe - Gąsawy Plebańskie; Zadanie 5.Remont drogi powiatowej Huta - Rędocin; Zadanie 6.Remont drogi powiatowej Majdów - Łazy; Zadanie 7.Remont drogi powiatowej Ostałówek - Krzcięcin

Zadanie 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omięcin-Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko;
Zadanie 2.Pzebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów-gr. woj. odc. Mirówek - Mirów Stary -etap II;
Zadanie 3.Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów etap II;
Zadanie 4.Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc.Gąsawy Rządowe - Gąsawy Plebańskie;
Zadanie 5.Remont drogi powiatowej Huta - Rędocin;
Zadanie 6.Remont drogi powiatowej Majdów - Łazy;
Zadanie 7.Remont drogi powiatowej Ostałówek - Krzcięcin  

 

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   274.043 KB
SIWZ   553.122 KB
Załączniki Nr 9 i 10 do SIWZ cz.1   4.511 MB
Załączniki Nr 9 i 10 do SIWZ cz.2   6.318 MB

Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak - Sadek - Stacja PKP

Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak - Sadek - Stacja PKP.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   3.845 MB
SIWZ   9.010 MB
Załącznik Nr 9 i 10 do SIWZ   5.094 MB

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka – etap II
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia)
Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.
Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi
Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia – etap II
Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie – II etap

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.