Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej, zleconego  przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy -gr. woj. etap II

Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy -gr. woj. etap II.

Załączniki
Zapytanie cenowe   928.784 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   218.588 KB

Przebudowa układu komunikacyjnego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu w tym: placów postojowych wraz z odwodnieniem powierzchniowym - etap II

Przebudowa układu komunikacyjnego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu w tym: placów postojowych wraz z odwodnieniem powierzchniowym - etap II.

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wody pitnej dla ludności, zbudowanego na przyczepie

Dotyczy: Dostawy 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wody pitnej dla ludności, zbudowanego na przyczepie.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.068 MB
Załącznik Nr 1   189.328 KB
Załącznik Nr 2   128.975 KB
Załącznik Nr 3   5.826 MB
Załącznik Nr 4   4.313 MB
Załącznik Nr 5   611.176 KB
Rozstrzygnięcie   159.339 KB

Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W etap II

Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W etap II.

Załączniki
Zapytanie cenowe   592.908 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   141.481 KB

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej

Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej.

Opracowanie, wykonanie i dostawa publikacji pn. Ziemia Odrowążów - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów

Opracowanie, wykonanie i dostawa publikacji pn. Ziemia Odrowążów - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów.

Załączniki
Zapytanie cenowe   718.978 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   136.435 KB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Wykonanie i sukcesywna dostawa tabli rejestracyjnych na potrzeby Starostwa powiatowego w Szydłowcu

Wykonanie i sukcesywna dostawa tabli rejestracyjnych na potrzeby Starostwa powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zapytanie cenowe   2.533 MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   109.384 KB

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: "Przebudową drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcin - Szydłowiec od km 14+320 do km 16+288,41"

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: "Przebudową drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcin - Szydłowiec od km 14+320 do km 16+288,41" 

Załączniki
Zapytanie ofertowe   594.169 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   50.205 KB

Uchwała Nr 88/158/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.