Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700 Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia - budowa chodnika Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży -etap III Zadanie 5. Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700 Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia  - budowa chodnika Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży -etap III Zadanie 5. Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W

obrazek

Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 - etap II

Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 - etap II.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   3.684 MB
SIWZ   9.167 MB
Załączniki do SIWZ część I   19.260 MB
Załączniki do SIWZ część II   13.976 MB
Informacja z otwarcia ofert   142.588 KB

Rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu

Rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec odc. Wilcza Wola-Omięcin; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec w m. Wysocko; Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska odc. Zaborowie-Omięcin -etap III; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m. Szydłówek-budowa chodnika-etap IV; Zadanie 6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka -etap III; Zadanie 7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. do m. Zastronie-etap III; Zadanie 8. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Pawłów budowa chodnika w m. Cukrówka-etap V

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec odc. Wilcza Wola-Omięcin
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec w m. Wysocko
Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska
Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska odc. Zaborowie-Omięcin -etap III
Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m. Szydłówek-budowa chodnika-etap IV
Zadanie 6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka -etap III
Zadanie 7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. do m. Zastronie-etap III
Zadanie 8. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Pawłów budowa chodnika w m. Cukrówka-etap V

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

"Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim"

„Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”

Załączniki
Ogłoszenie   161.499 KB
SIWZ   7.610 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ część 1   7.517 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ część 2   8.666 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ część 3   347.594 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ część 4   1.010 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ część 5   1.441 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ część 6   3.517 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ część 7   8.848 MB
Załącznik nr 2 - Projekt umowy   9.698 MB
Załącznik nr 3 do SIWZ   838.409 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ   315.570 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ   283.749 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ   177.764 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ   273.138 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ   289.516 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   171.780 KB
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.03.2019 r.   510.813 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   195.700 KB
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 15.03.2019 r.   1.618 MB
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 20.03.2019 r.   2.488 MB
Załącznik Nr 1 i 3 do SIWZ.zip.001   10.000 MB
Załącznik Nr 1 i 3 do SIWZ.zip.002   10.000 MB
Załącznik Nr 1 i 3 do SIWZ.zip.003   10.000 MB
Załącznik Nr 1 i 3 do SIWZ.zip.004   10.000 MB
Załącznik Nr 1 i 3 do SIWZ.zip.005   10.000 MB
Załącznik Nr 1 i 3 do SIWZ.zip.006   9.025 MB
Instrukcja rozpakowania załącznika Załącznik Nr 1 i 3 do SIWZ   89.967 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   175.548 KB
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 22.03.2019 r.   495.266 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   170.678 KB
Załącznik Nr 1 do SIWZ część I   3.778 MB
Załącznik Nr 1 do SIWZ część II   4.753 MB
Załącznik Nr 1 do SIWZ część III   7.817 MB
Załącznik Nr 1 do SIWZ część IV   14.441 MB
Załącznik Nr 1 do SIWZ część V   999.096 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   194.637 KB
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 26.03.2019 r.   495.003 KB
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 27.03.2019 r.   196.310 KB
Informacja z otwarcia ofert   173.675 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   342.679 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   312.121 KB

Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów

Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów.