główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu - ETAP I.” Wykonanie bieżni 5-torowej oraz wyposażenie boiska do siatkówki plażowej w ławki oraz stojaki rowerowe

Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – ETAP I.” Wykonanie bieżni 5-torowej oraz wyposażenie boiska do siatkówki plażowej w ławki oraz stojaki rowerowe.

artykuł nr 2

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020.

artykuł nr 3

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020.

artykuł nr 4

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700 Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia - budowa chodnika Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży -etap III Zadanie 5. Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700 Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia  - budowa chodnika Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży -etap III Zadanie 5. Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W

obrazek
artykuł nr 5

Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 - etap II

Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 - etap II.