główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

Ogłoszenie naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

artykuł nr 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

artykuł nr 3

Remont dachu budynku Starostwa - Pl. M. Konopnickiej 7

Remont dachu budynku Starostwa - Pl. M. Konopnickiej 7.

Załączniki:
Unieważnienie 155 KB
Zapytanie ofertowe 132 KB
artykuł nr 4

Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice - budowa chodnika

Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice - budowa chodnika.

artykuł nr 5

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.