Zakup wraz z dostawą „gazu propan - butan” dla...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - zakup wraz z dostawą „gazu propan - butan” dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta”

Zakup wraz z dostawą „produkty zwierzęce, mięsa i...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - zakup wraz z dostawą „produkty zwierzęce, mięsa i produkty mięsne” dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta”

Zakup wraz z dostawą „różnych artykułów...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - zakup wraz z dostawą „różnych artykułów spożywczych” dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta”

Zakup wraz z dostawą „różnych artykułów...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup wraz z dostawą „różnych artykułów spożywczych - pieczywo” dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta”

Zakup wraz z dostawą „artykułów mleczarskich”...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - zakup wraz z dostawą „artykułów mleczarskich” dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta”

Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii...

PRZETARG NIEOGRANIOCZONY - Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowych w Szydłowcu ul. Zamkowa 9

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w...

Przetarg Nieograniczony o wartości poniżej 60 000EURO o udzielenie zamówienia na "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu".

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Szydłowieckiego, położonych w Szydłowcu przy ulicy Iłżeckiej

Wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szydłowcu ul. Kościuszki 39a

Modernizacja drogi powiatowej nr 34488 Orońsko-Mniszek odc....

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Modernizacja drogi powiatowej nr 34488 Orońsko-Mniszek odc. Orońsko-Łaziska

Remont dróg powiatowych: nr 34305 Smagów-Krzcięcin odc....

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg powiatowych: nr 34305 Smagów-Krzcięcin odc. Ostałów-Ostałówek i nr 34475 Wałsnów-Jastrząb odc. w m. Jastrząb

Zmianę sposobu użytkowania internatu na Poradnię...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zmianę sposobu użytkowania internatu na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Zakup mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2005/2006

Modernizacja dróg powiatowych: nr 34474...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Modernizacja dróg powiatowych: nr 34474 Dobrut-Śniadków-Lipienice i nr 34313 Szydłowiec-Antoniów.

Modernizacja drggi powiatowej nr 34310...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Modernizacja drggi powiatowej nr 34310 Ostałów-Sulistrowice odc. Ostałów-Zawonia.

Sprzedaż zbędnych dla Centrum Kształcenia Praktycznego...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Sprzedaż zbędnych dla Centrum Kształcenia Praktycznego środków trwałych.

Roboty pokrywcze części dachu (strona północna) budynku...

PRZETARG NIOGRANICZONY - Roboty pokrywcze części dachu (strona północna) budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Modernizacja dróg powiatowych: nr 34313...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Modernizacja dróg powiatowych: nr 34313 Szydłowiec-Antoniów ul.Książek Stary w Szydłowcu i nr 34310 Ostałów-Sulistrowice odc. Ostałów-Zawonia.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Szydłowieckiego, położonych w Szydłowcu przy ulicy Iłżeckiej.

Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia...

PRZETARG NIOGRANICZONY - Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Sprzedaż zbędnych dla Centrum Kształcenia Praktycznego...

PRZETARG NIOGRANICZONY - Sprzedaż zbędnych dla Centrum Kształcenia Praktycznego środków trwałych.

Prztarg na dostawę wraz z wymianą stolarki okiennej w...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Remont dróg powiatowych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - remont dróg powiatowych nr 34311 Chlewiska - Korzyce i nr 34477 Szydłowiec - Mirów Nowy.

Bieżąca obsługa bankowa budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - bieżąca obsługa bankowa budżetu Powiatu Szydłowieckiego: Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, jednostek organizacyjnych i powiatowych i państwowych funduszy celowych.

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Wymiana posadzek na II piętrze w Zespole Szkół...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wymiana posadzek na II piętrze w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szydłowcu ul. Zamkowa 1

Ubezpieczenie majątku Powiatu Szydłowieckiego z...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Ubezpieczenie majątku Powiatu Szydłowieckiego z jednostkami organizacyjnymi.