Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   87.566 KB
SIWZ.pdf   226.117 KB

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w...

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych

Instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w...

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4015W w...

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4015W w miejscowości Gąsawy Rządowe oraz drogi nr 4011W w miejscowości Orońsko.

Przebudowa dróg powiatowych: nr 3556W Wierzbica - Zbijów - gr. woj. odcinek Wierzbica - Mirów i nr 4022W Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec odcinek Szydłowiec - Świniów w m. Zdziechów

Przebudowa dróg powiatowych: nr 3556W Wierzbica - Zbijów - gr. woj. odcinek Wierzbica - Mirów i nr 4022W Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec odcinek Szydłowiec - Świniów w m. Zdziechów.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   654.477 KB
SIWZ.pdf   359.729 KB

Sprzedaż nieruchomość zabudowanej, stanowiącej...

Sprzedaż nieruchomość zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, położonej w Łaziskach gm. Orońsko

Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu ? etap I

Roboty remontowe wewnętrzne hallu budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Szydłowcu

Roboty remontowe wewnętrzne hallu budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Szydłowcu.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   482.604 KB
SIWZ.pdf   366.743 KB

Roboty wewnętrzne II piętra budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Szydłowcu

Roboty wewnętrzne II piętra budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Szydłowcu.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   490.567 KB
SIWZ.pdf   710.496 KB

Przebudowa drogi powiatowej nr 4012W Dobrut - Śniadków - Lipienice.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4012W Dobrut - Śniadków - Lipienice.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   506.076 KB
SIWZ.pdf   438.333 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Modernizacja dróg: nr 4022W Łaziska – Ciepła...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja dróg: nr 4022W Łaziska – Ciepła – Zdziechów i nr 3562W Orońsko – Łaziska

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWNIENIU - Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów jednostki ewidencyjnej Szydłowiec powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie

Przebudowa dróg powiatowych: nr 3556W Wierzbica - Zbijów -...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWNIENIU - Przebudowa dróg powiatowych: nr 3556W Wierzbica - Zbijów - gr. woj. na odcinku Wierzbica - Mirów i nr 4022W Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec na odcinku Szydłowiec - Świniów w m. Zdziechów

Rokowania na lokal użytkowy położony w Szydłowcu przy...

Rokowania na lokal użytkowy położony w Szydłowcu przy ul. Targowej 6

Modernizacja dróg powiatowych: nr 4003W Szydłowiec -...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja dróg powiatowych: nr 4003W Szydłowiec - Antoniów na odcinku : przez m. Budki I i nr 4005W Huta - Rędocin na odcinku Borki - Rędocin

Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu – etap II

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szydłowcu przy...

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szydłowcu przy ul. Targowej 6 stanowiącego własność Skarbu Państwa (KW 11916)

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na rok 2007

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na rok 2007