Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   87.013 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodników przy drogach powiatowych: Nr 4015W w miejscowości Gąsawy Rządowe i Nr 4011W w miejscowości Orońsko

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych: nr 3556W Wierzbica - Zbijów - gr. woj. odcinek Wierzbica - Mirów i nr 4022W Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec odcinek Szydłowiec - Świniów w m. Zdziechów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty na termomodernizację dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – etap I

Roboty wewnętrzne II piętra budynku internatu przy Zespole...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty na roboty wewnętrzne II piętra budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Szydłowcu

Roboty remontowe wewnętrzne holu budynku głównego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty na roboty remontowe wewnętrzne holu budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Szydłowcu

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i...

Ogłosznenie o wyborze oferty na wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów jednostki ewidencyjnej Szydłowiec powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4012W...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut - Śniadków - Lipienice

Przebudowa dróg powiatowych: nr 3556W Wierzbica - Zbijów -...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty na przebudowę dróg powiatowych: nr 3556W Wierzbica - Zbijów - gr. woj. na odcinku Wierzbica - Mirów i nr 4022W Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec na odcinku Szydłowiec - Świniów w m. Zdziechów

Modernizacja dróg: nr 4022W Łaziska – Ciepła...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty na modernizację dróg: nr 4022W Łaziska – Ciepła – Zdziechów i nr 3562W Orońsko – Łaziska

Modernizacja dróg powiatowych: nr 4003W Szydłowiec -...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty na modernizację dróg powiatowych: nr 4003W Szydłowiec - Antoniów na odcinku: przez m. Budki I i nr 4005W Huta - Rędocin na odcinku Borki - Rędocin

Budowa zatoki parkingowej przy Starostwie Powiatowym w...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty na budowę zatoki parkingowej przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu – etap II

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty o udzielenie zamówienie publicznego "Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych".

Oddalenie protestu w sprawie oferty na zakup materiałów...

Oddalenie protestu w sprawie oferty na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na rok 2007

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na rok 2007