Dostawa gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Dostawa gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   89.093 KB
SIWZ.pdf   176.716 KB
Załączniki do SIWZ.pdf   168.516 KB

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   106.947 KB
SIWZ.pdf   169.601 KB
Załączniki do SIWZ.pdf   262.584 KB

Dostawa agregatu prądotwórczego

Dostawa agregatu prądotwórczego.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   220.744 KB
SIWZ.pdf   330.378 KB
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27 listopada 2008 r.   160.511 KB

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   206.598 KB
SIWZ.pdf   311.855 KB
Wyjaśnienia i modyfikacja do SIWZ.pdf   254.832 KB

Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu - etap I - modernizacja budynku magazynowego

Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu - etap I - modernizacja budynku magazynowego.

Uwaga:
Załączniki Nr 1 i 2 ze względu na ilość dokumentów zostały spakowane do formatu ZIP.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   226.495 KB
SIWZ.pdf   276.506 KB
Załącznik Nr 1.zip   578.571 KB
Załącznik Nr 2.zip   4.839 MB
Załącznik Nr 3.pdf   1.363 MB
Załącznik Nr 4.pdf   99.726 KB
Załącznik Nr 5.pdf   91.467 KB
Załącznik Nr 6.pdf   148.247 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ   145.600 KB

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   197.590 KB
SIWZ.pdf   337.568 KB

Udzielenie kredytu inwestycyjnego - długoterminowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjno - remontowych

Udzielenie kredytu inwestycyjnego - długoterminowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjno - remontowych.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   158.906 KB
SIWZ.pdf   477.142 KB

Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu utworzenia Klubu Pracy i pomieszczeń dla potrzeb doradztwa i pośrednictwa pracy oraz udzielania dotacji dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców zgodnie z nowymi standardami i wymogami dotyczącymi działalności urzędów pracy.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   3.283 MB
Sprostowanie do ogłoszenia.pdf   56.419 KB
SIWZ.pdf   286.682 KB
Załącznik Nr 1 - część1.pdf   191.963 KB
Załącznik Nr 1 - część2.pdf   360.686 KB
Załącznik Nr 1 - część3.pdf   247.879 KB
Załącznik Nr 1 - część4.pdf   341.038 KB
Załącznik Nr 1 - część5.pdf   119.168 KB
Załącznik Nr 2 - część1.pdf   239.801 KB
Załącznik Nr 2 - część1a.pdf   2.231 MB
Załącznik Nr 2 - część1b.pdf   1.245 MB
Załącznik Nr 2 - część1c.pdf   201.481 KB
Załącznik Nr 2 - część1d.pdf   235.807 KB
Załącznik Nr 2 - część1e.pdf   333.062 KB
Załącznik Nr 2 - część2.pdf   23.499 KB
Załącznik Nr 2 - część2a.pdf   224.048 KB
Załącznik Nr 2 - część2b.pdf   63.586 KB
Załącznik Nr 2 - część2c.pdf   311.006 KB
Załącznik Nr 2 - część2d.pdf   229.984 KB
Załącznik Nr 2 - część2e.pdf   70.289 KB
Załącznik Nr 2 - część2f.pdf   69.257 KB
Załącznik Nr 2 - część2g.pdf   69.620 KB
Załącznik Nr 2 - część2h.pdf   58.848 KB
Załącznik Nr 2 - część2i.pdf   59.935 KB
Załącznik Nr 2 - część2j.pdf   68.379 KB
Załącznik Nr 2 - część2k.pdf   62.021 KB
Załącznik Nr 2 - część2l.pdf   65.265 KB
Załącznik Nr 2 - część2m.pdf   71.702 KB
Załącznik Nr 2 - część2n.pdf   71.460 KB
Załącznik Nr 2 - część2o.pdf   332.148 KB
Załącznik Nr 2 - część2p.pdf   74.471 KB
Załącznik Nr 2 - część3.pdf   127.971 KB
Załącznik Nr 2 - część3a.pdf   2.994 MB
Załącznik Nr 2 - część3b.pdf   344.717 KB
Załącznik Nr 2 - część3c.pdf   178.086 KB
Załącznik Nr 2 - część3d.pdf   184.025 KB
Załącznik Nr 2 - część3f.pdf   372.186 KB
Załącznik Nr 2 - część3e.pdf   242.851 KB
Załącznik Nr 2 - część3g.pdf   239.334 KB
Załącznik Nr 2 - część3h.pdf   180.709 KB
Załącznik Nr 2 - część4.pdf   158.230 KB
Załącznik Nr 2 - część4a.pdf   198.291 KB
Załącznik Nr 2 - część4b.pdf   128.031 KB
Załącznik Nr 2 - część4c.pdf   132.464 KB
Załącznik Nr 2 - część4d.pdf   233.804 KB
Załącznik Nr 2 - część4e.pdf   242.310 KB
Załącznik Nr 2 - część5.pdf   239.930 KB
Załącznik Nr 2 - część5a.pdf   1.721 MB
Załącznik Nr 2 - część6.pdf   233.777 KB
Załącznik Nr 2 - część6a.pdf   691.264 KB
Załącznik Nr 2 - część7.pdf   4.370 MB
Załącznik Nr 3 - część1.pdf   813.559 KB
Załącznik Nr 3 - część2.pdf   225.533 KB
Załącznik Nr 3 - część3.pdf   122.136 KB
Załącznik Nr 3 - część4.pdf   255.993 KB
Załącznik Nr 3 - część5.pdf   127.195 KB
Załącznik Nr 4.pdf   103.345 KB
Załącznik Nr 5.pdf   91.006 KB
Załącznik Nr 6.pdf   160.160 KB

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec?Antoniów-gr. woj. odcinek: Szydłowiec-Budki I ?Aleksandrów-Huta

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec–Antoniów-gr. woj. odcinek: Szydłowiec-Budki I –Aleksandrów-Huta.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   1.377 MB
SIWZ.pdf   405.567 KB

Remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu - etap III - remont dachu wraz z dociepleniem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – etap III – remont dachu wraz z dociepleniem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   1.587 MB
SIWZ.pdf   467.174 KB

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   1.756 MB
SIWZ.pdf   286.117 KB

Zad I. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4020W Omięcin - Zaborowie, Zad II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W Orońsko-Mniszek, odcinek: Łaziska-Mniszek, Zad III. Modernizacja drogi powiatowej nr 4022 W Łaziska-Ciepła, Zad IV. Modernizacja drogi powiatowej nr 4023W Ciepła-Wałsnów, odcinek: przez m. Wałsnów

Przedmiot zamówienia:
Zad I. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4020W Omięcin – Zaborowie
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W Orońsko-Mniszek, odcinek: Łaziska-Mniszek
Zad III. Modernizacja drogi powiatowej nr 4022 W Łaziska-Ciepła
Zad IV. Modernizacja drogi powiatowej nr 4023W Ciepła-Wałsnów, odcinek: przez m. Wałsnów

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec - Antoniów-gr.woj. odcinek: Szydłowiec-Budki I i Nr 3562W Chustki - Pogroszyn odcinek: Zdziechów-Wysoka

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec – Antoniów-gr.woj. odcinek: Szydłowiec-Budki I i Nr 3562W Chustki – Pogroszyn odcinek: Zdziechów–Wysoka.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   167.630 KB
SIWZ.pdf   426.322 KB

Modernizacja dróg powiatowych: Nr 3338W Smagów - Cukrówka - Pawłów odcinek: Cukrówka -Pawłów i Nr 4022W Łaziska - Szydłowiec odcinek: Zdziechów - Świniów

Modernizacja dróg powiatowych: Nr 3338W Smagów – Cukrówka – Pawłów odcinek: Cukrówka -Pawłów i Nr 4022W Łaziska – Szydłowiec odcinek: Zdziechów - Świniów.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno ? Opiekuńczego, ul. Kolejowa 78 w Szydłowcu - etap I - opracowanie dokumentacji (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót)

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, ul. Kolejowa 78 w Szydłowcu – etap I - opracowanie dokumentacji (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót).
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   169.822 KB
SIWZ.pdf   297.436 KB
Mapka.jpg   644.621 KB

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   167.642 KB
SIWZ.pdf   698.745 KB

Wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   109.368 KB
SIWZ.pdf   174.077 KB
Załącznik Nr 1.pdf   96.132 KB
Załącznik Nr 2.pdf   87.139 KB
Załącznik Nr 3.pdf   77.140 KB
Załącznik Nr 4.pdf   78.907 KB
Załącznik Nr 5.pdf   138.984 KB
Załącznik Nr 6.pdf   127.750 KB
Załącznik Nr 7.pdf   407.353 KB
Załącznik Nr 8.pdf   140.036 KB
Zapytania dot. przetargu wraz z wyjaśnieniem.pdf   204.084 KB

Budowę, rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu ? opracowanie dokumentacji projektowej

Budowę, rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót).
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   189.336 KB
SIWZ.pdf   321.493 KB
Wyrys.jpg   843.322 KB
Zapytania dot. przetargu wraz z wyjaśnieniem.pdf   117.041 KB

Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego

Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

Modernizacja dróg powiatowych: nr Nr 3556W Wierzbica ? Zbijów-gr.woj. odcinek: Mirów-Zbijów i nr Nr 4016W Szydłowiec-Zbijów odcinek: w m. Sadek

Modernizacja dróg powiatowych: nr Nr 3556W Wierzbica – Zbijów-gr.woj. odcinek: Mirów-Zbijów i nr Nr 4016W Szydłowiec-Zbijów odcinek: w m. Sadek.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   1.097 MB
SIWZ.pdf   367.444 KB

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Przychodni Specjalistycznej SP ZZOZ w Szydłowcu oraz Przychodni Rejonowych w Szydłowcu, w Majdowie i Wysokiej

Rozbudowę, przebudowę i modernizację Przychodni Specjalistycznej SP ZZOZ w Szydłowcu oraz Przychodni Rejonowych w Szydłowcu, w Majdowie i Wysokiej – dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia –– etap I - opracowanie dokumentacji (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, specyfikacja wykonania i odbioru robót) dla niżej wymienionych zadań:

Zad. I Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23

Zad. II Przebudowa i modernizacja Przychodni Rejonowej w Szydłowcu, ul. Staszica

Zad. III Modernizacja obiektu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, gm. Szydłowiec

Zad. IV Przebudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej, gm. Szydłowiec

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr.woj., Nr 3561W Szydłowiec-Omięcin odc.Szydlowiec-Krzcięcin i Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr.woj., Nr 3561W Szydłowiec-Omięcin odc.Szydlowiec-Krzcięcin i Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   152.517 KB
SIWZ.pdf   301.294 KB

Wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   545.142 KB
SIWZ.pdf   4.246 MB

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych oraz renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych oraz renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   685.353 KB
SIWZ.pdf   422.318 KB

Remont siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu

Remont siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   135.273 KB
SIWZ.pdf   224.753 KB
Załącznik Nr 1.pdf   112.799 KB
Załącznik Nr 2.pdf   92.837 KB
Załącznik Nr 3.pdf   418.087 KB
Załącznik Nr 4.pdf   897.128 KB
Załącznik Nr 5.pdf   363.463 KB
Załącznik Nr 6.pdf   916.588 KB
Załącznik Nr 7.pdf   751.283 KB
Załącznik Nr 8.pdf   1.106 MB
Załącznik Nr 9.pdf   2.035 MB
Załącznik Nr 10.pdf   1.047 MB
Załącznik Nr 11.pdf   102.909 KB
Załącznik Nr 12.pdf   74.551 KB

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. od granicy powiatu (Pogroszyn)?Korzyce-Chustki- do drogi nr 7 i Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych:Nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. od granicy powiatu (Pogroszyn)?Korzyce-Chustki- do drogi nr 7 i Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj.odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   1.203 MB
SIWZ.pdf   288.195 KB

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr.woj., Nr 4018W Szydłowiec-Majdów-gr.woj. i Nr 3561W Szydłowiec-Omięcin odc.Szydlowiec-Krzcięcin

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr.woj., Nr 4018W Szydłowiec-Majdów-gr.woj. i Nr 3561W Szydłowiec-Omięcin odc.Szydlowiec-Krzcięcin.
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   228.814 KB
SIWZ.pdf   295.546 KB