główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert w formie wsparcia wykonywania zadań publicznych w zakresie: upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Szydłowieckiego

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert w formie wsparcia wykonywania zadań publicznych w zakresie: upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Szydłowieckiego.