Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   49.079 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę gazu płynnego propan-butan dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   25.976 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawców na Budowę, rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu ? budowa boiska wielofunkcyjnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawców na Budowę, rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   2.296 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   242.622 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu obrębów jednostki ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu obrębów jednostki ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie"

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   140.117 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W w miejscowości Chlewiska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W w miejscowości Chlewiska.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   910.244 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu - remont dachu wraz z dociepleniem i wymianą stolarki okiennej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – remont dachu wraz z dociepleniem i wymianą stolarki okiennej.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   1.954 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na: budowę chodnika przy drogach powiatowych: Nr 4018W w miejscowości Majdów - II etap, Nr 4019W w miejscowości Majdów i Nr 4004W w miejscowości Chlewiska; przebudowę drogi Nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. (budowa chodnika m. Sadek II etap)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania:
Zad I. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów – II etap
Zad II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W w miejscowości Majdów
Zad III. Przebudowa drogi nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. (budowa chodnika m. Sadek II etap)
Zad IV. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W w miejscowości Chlewiska

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   602.680 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3562W Mniszek - Orońsko Odc. Łaziska-Chałupki Łaziskie i Nr 4013W Wałsnów - Jastrząb Odc. Jastrząb -Kol. Kuźnia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na:
Zad I. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 3562W  Mniszek – Orońsko Odc. Łaziska-Chałupki Łaziskie
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4013W Wałsnów – Jastrząb Odc. Jastrząb -Kol. Kuźnia

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   60.216 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 985 288,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 985 288,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   312.938 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 3563W Wolanów -Chronów- Kol. Chronów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 3563W Wolanów -Chronów- Kol. Chronów.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   225.744 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   213.494 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3556W Mirów - Zbijów, Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy odcinek: w m. Mirów i Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy. odcinek: w m. Gąsawy Rządowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Zad I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W  Mirów – Zbijów
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W  Szydłowiec – Mirów Nowy
Odcinek: w m. Mirów
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy
Odcinek: w m. Gąsawy Rządowe

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   395.826 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów - II etap

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów - II etap.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   99.210 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych Nr 3338W Smagów - Cukrówka - Pawłów, Nr 4006W Stefanków - Skłoby i Nr 4002W Ostałówek - Krawara

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Zad I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3338W  Smagów – Cukrówka – Pawłów. Odcinek: Cukrówka - Pawłów
Zad IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W Stefanków - Skłoby. Odcinek: w m. Skłoby do leśniczówki
Zad V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4002W Ostałówek – Krawara. Odcinek: w m. Ostałówek

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   39.800 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych Nr 4006W Stefanków - Skłoby, Nr 3342W Ostałów - Sulistrowice i Nr 4007W Hucisko - Budki II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W  Stefanków-Skłoby. Odcinek: w m. Stefanków
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów-Sulistrowice.  Odcinek: Sulistrowice-Zawonia
Zad. VI. Przebudowa drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II. Odcinek: w m. Budki II

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   39.563 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów - II etap

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów – II etap.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   443.772 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3338W Smagów-Cukrówka-Pawłów, Nr 4006W Stefanków-Skłoby i Nr 3342W Ostałów-Sulistrowice

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na:
Zad I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3338W  Smagów – Cukrówka – Pawłów odcinek: Cukrówka-Pawłów
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W  Stefanków - Skłoby odcinek: w m. Stefanków
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów - Sulistrowice odcinek: Sulistrowice –Zawonia
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   590.631 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych, Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:

Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   2.295 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej powiatu szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej powiatu szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Załączniki
Zawiadomienie.pdf   148.577 KB