Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego ? etap I

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – etap I.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   287.617 KB
SIWZ.pdf   938.564 KB

Dostawa koparko - ładowarki

Dostawa koparko - ładowarki.

Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - etap I

Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – etap I.

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   236.013 KB
SIWZ.pdf   781.243 KB

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Jastrząb ? Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   204.877 KB
SIWZ.pdf   594.854 KB

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   253.760 KB
SIWZ.pdf   1.443 MB

Remont budynków Domu Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta? w Łaziskach i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Remont budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   239.615 KB
SIWZ.pdf   1.113 MB

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton.

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   222.460 KB
SIWZ.pdf   578.048 KB

Budowa chodników przy drogach powiatowych: Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - II etap i Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - III etap

Przedmiot zamówienia:

Zad.  I  Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów – II etap
Zad.  II  Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów – III etap

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   247.915 KB
SIWZ.pdf   2.953 MB

Budowa chodników przy drogach powiatowych: Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk. - II etap, Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - II etap, Nr 4018W Szydłowiec-Majdów - III etap, Nr 4019W Majdów-Ciechostowice - II etap

Przedmiot zamówienia:

Zad. I. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk.  – II etap
Zad. II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów – II etap
Zad. III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W Szydłowiec- Majdów –III etap
Zad. IV. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W Majdów-Ciechostowice – II etap

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   78.953 KB
SIWZ.pdf   1.570 MB

Sprzedaż nieruchomości nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Orońsko gm. Orońsko

Sprzedaż nieruchomości nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Orońsko gm. Orońsko.

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   28.796 KB
Szczegółowe warunki przystąpienia.pdf   39.745 KB

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Szydłowieckiego oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Szydłowieckiego oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   88.941 KB
SIWZ.pdf   162.147 KB

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wola Lipieniecka Mała gm. Jastrząb

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wola Lipieniecka Mała gm. Jastrząb.

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   53.563 KB

Budowa chodników przy drogach powiatowych: Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk. - II etap, Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - II etap, Nr 4018W Szydłowiec-Majdów - III etap, Nr 4019W Majdów-Ciechostowice - II etap

Przedmiot zamówienia:

Zad. I. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk.  – II etap
Zad. II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów – II etap
Zad. III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W Szydłowiec- Majdów –III etap
Zad. IV. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W Majdów-Ciechostowice – II etap

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   77.446 KB
SIWZ.pdf   1.568 MB

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3341W w m. Wysoka, Nr 3341W Chustki - Pogroszyn odc. Chustki-Zdziechów, Nr 4016W Szydłowiec - Zbijów odc. w m. Sadek

Przedmiot zamówienia:

Zad I. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 3341W w m. Wysoka
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341W Chustki – Pogroszyn. Odc. Chustki-Zdziechów
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W Szydłowiec-Zbijów. Odc. w m. Sadek

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Orłów gm.Jastrząb

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Orłów gm.Jastrząb.

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   31.581 KB

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Szydłowcu

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szydłowcu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby II etap, nr 3339W Ostałów- Krzcięcin. Odcinek: m. Ostałówek, nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów. Odcinek: w m. Chlewiska, nr 4007W Hucisko-Budki II. Odcinek: w m. Budki II, nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. Odcinek: w m. Zbijów Duży

Przedmiot zamówienia:

Zad I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby II etap
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3339W Ostałów- Krzcięcin. Odcinek: m. Ostałówek
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów. Odcinek: w m. Chlewiska
Zad IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II. Odcinek: w m. Budki II
Zad. V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. Odcinek: w m. Zbijów Duży

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   228.986 KB
SIWZ.pdf   1.053 MB

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Majdowie

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Majdowie.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   76.337 KB
SIWZ.pdf   177.486 KB
Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf   438.181 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ.zip   985.032 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznonego w miejscowości Orłów gm. Jastrząb

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznonego w miejscowości Orłów gm. Jastrząb.

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   2.002 MB

Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec -Mirów N. -gr. woj.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec –Mirów N. -gr. woj.

Przedmiot zamówienia: Zad I . Przebudowa drogi powiatowej Nr 3338W Smagów - Cukrówka - Pawłów - III etap Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów-Sulistrowice - II etap. Odcinek: Sulistrowice-Zawonia Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N. Odcinek Mirów-Mirów N. Zad. IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3563W Wolanów-Chronów - II etap Zad. V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4023 Ciepła ?Bąków -Wałsnów. Odcinek Bąków-Wałsnów

Przedmiot zamówienia:

Zad I . Przebudowa drogi powiatowej Nr 3338W Smagów – Cukrówka – Pawłów – III etap
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów-Sulistrowice – II etap. Odcinek: Sulistrowice-Zawonia
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N. Odcinek Mirów-Mirów N.
Zad. IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3563W Wolanów-Chronów – II etap
Zad. V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4023 Ciepła –Bąków -Wałsnów. Odcinek Bąków-Wałsnów

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   63.971 KB
SIWZ.pdf   224.170 KB

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych, Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:
Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   53.450 KB
SIWZ.pdf   207.550 KB

Przebudowa drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec - Antoniów - gr. woj.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4003W  Szydłowiec - Antoniów - gr. woj.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego przy ul. Staszica; na działkach nr ewid. gruntów 5758/1, 5758/2, 5759/107, 5759/108

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego przy ul. Staszica; na działkach nr ewid. gruntów 5758/1, 5758/2, 5759/107, 5759/108

Załączniki
ogłoszenie o zamówieniu   73.000 KB
siwz   103.000 KB
zał. nr 1   73.500 KB
zał. nr 2   70.500 KB
zał. nr 3   40.500 KB
mapa   53.011 KB
załącznik nr 4   34.000 KB
załącznik nr 5   31.500 KB
Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 12 stycznia 2010.pdf   243.144 KB

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu...

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi